Chiptuning

Biler skal ikke tilbageholdes for små overtrædelser

I visse politikredse er politiet begyndt at tilbageholde biler på baggrund af mistanke om, at der er ændret på udstyret. Der stilles krav om, at enten skal bilen lovliggøres hos et autoriseret værksted til overpris – ellers skal bilen tilbageholdes. Det er ikke en retsstat værdigt.

LØSNINGER:

Politikerne skal tage ansvaret for at skabe klarhed om, hvilke ændringer der er ulovlige

Lad synshallerne have ansvaret for at konstatere, om bilerne er lovlige

Det er underordnet, hvordan en bil lovliggøres – den skal bare være lovlig

Ikke alle modifikationer er lige slemme, og derfor bør alle modifikationer ikke automatisk medføre tilbageholdelse

Fjern politiets mulighed for at tilbageholde biler for små bagateller

I 2017 gennemførte Folketinget et ellers fornuftigt lovforslag om at komme fusk med udenlandske lastbilers forureningsbegrænsende udstyr til livs. Politiet fik mulighed for at tilbageholde biler, hvor der var foretaget ulovlige ændringer ved udstyret.

Men hjemlen til at tilbageholde biler omfattede samtidig personbiler.

Det har allerede nu medført store – og urimelige – konsekvenser for mange. Det går især ud over de danskere, som dyrker biler som hobby. Dermed trues et godt og sundt fællesskab, som dyrkes af mange.

Ingen skal være i tvivl om, at biler, som kører på vores veje, skal være lovlige.

Men når selv en mistanke om meget små justeringer kan medføre øjeblikkelig tilbageholdelse – eller det som er værre – så er man gået for langt. For at føje spot til skade kan borgerne ikke engang få klarhed om, hvorvidt de ændringer de har foretaget, er lovlige eller ej.

Fjern politiets mulighed for at tilbageholde biler for små bagateller

I 2017 gennemførte Folketinget et ellers fornuftigt lovforslag om at komme fusk med udenlandske lastbilers forureningsbegrænsende udstyr til livs. Politiet fik mulighed for at tilbageholde biler, hvor der var foretaget ulovlige ændringer ved udstyret.

Men hjemlen til at tilbageholde biler omfattede samtidig personbiler.

Det har allerede nu medført store – og urimelige – konsekvenser for mange. Det går især ud over de danskere, som dyrker biler som hobby. Dermed trues et godt og sundt fællesskab, som dyrkes af mange.

Ingen skal være i tvivl om, at biler, som kører på vores veje, skal være lovlige.

Men når selv en mistanke om meget små justeringer kan medføre øjeblikkelig tilbageholdelse – eller det som er værre – så er man gået for langt. For at føje spot til skade kan borgerne ikke engang få klarhed om, hvorvidt de ændringer de har foretaget, er lovlige eller ej.

Politikerne skal tage ansvaret for at lave en liste med ulovlige modifikationer

De biler, som kører på vores veje, skal være lovlige.

Derfor er det ikke en retsstat værdigt, at der er uklarheder om, hvilke forbedringer der er lovlige, og hvilke som er ulovlige.

Derfor bør politikerne tage ansvaret for at udarbejde en oversigt over ulovlige modifikationer. Dermed ved bilejeren og synshallerne også, hvad der er tilladt.

Jagten på fuskere skal ikke betyde, at alle bilister mistænkeliggøres

Lars Boje, frihedsordfører, Nye Borgerlige

Det er ikke vigtigt, hvordan en bil lovliggøres. Det vigtige er, at den er lovlig.

En bil bliver ikke nødvendigvis mere miljøvenlig eller mere sikker af, at det er et autoriseret værksted, som står for lovliggørelsen.

At stille krav om, at lovliggørelse af en bil, hvor der er mistanke eller konstateret ændringer i udstyret, skal foregå på et autoriseret værksted, svarer til at give autoriserede værksteder en urimelig konkurrencefordel.

Det ville være bedre at stille krav om, at bilen skal synes, og at det er bilejerens ansvar at sikre, bilen lever op til alle krav. Om han udfører arbejdet selv eller hos et autoriseret værksted, er ikke vigtigt.

Det er ikke vigtigt, hvordan en bil lovliggøres. Det vigtige er, at den er lovlig.

En bil bliver ikke nødvendigvis mere miljøvenlig eller mere sikker af, at det er et autoriseret værksted, som står for lovliggørelsen.

At stille krav om, at lovliggørelse af en bil, hvor der er mistanke eller konstateret ændringer i udstyret, skal foregå på et autoriseret værksted, svarer til at give autoriserede værksteder en urimelig konkurrencefordel.

Det ville være bedre at stille krav om, at bilen skal synes, og at det er bilejerens ansvar at sikre, bilen lever op til alle krav. Om han udfører arbejdet selv eller hos et autoriseret værksted, er ikke vigtigt.

Lad synshallerne have ansvaret for at konstatere, om bilerne er lovlige

I Danmark har vi synshaller, hvor der er uddannet medarbejdere til at konstatere, om en bil overholder sikkerheds- og miljømæssige krav.

Naturligvis skal de biler, som kører på vejene være lovlige. Derfor skal biler, hvor der er mistanke om ulovlige ændringer, kunne kræves synet af politiet. Men der skal der findes en balance mellem politiets beføjelser og bilejernes rettigheder.

At bilen har været forbi et værksted er ikke i sig selv nok til at konstatere, at bilen er lovlig.

Tilbageholdelse af biler bør kun ske efter særlige alvorlige ændringer

Transportministeriet skønner, at omkring 30 pct. af bilerne på de danske veje er manipuleret i en eller anden grad (chiptunet).

Nogle gange kan en bil være manipuleret på en måde, hvor føreren burde have været bekendt med, at bilen ikke overholder de sikkerheds- og miljømæssige forskrifter.

Her bør politiet have mulighed for at tilbageholde bilen. Modsat kan der være mange situationer, hvor føreren ikke er opmærksom på problemet. I så fald bør politiet kunne nøjes med at tage nummerplade og synsindkalde bilen.

Såfremt det konstateres, at en borger mere end én gang bevidst overtræder reglerne, bør der være mulighed for hårdere sanktioner.

Tilbageholdelse af biler bør kun ske efter særlige alvorlige ændringer

Transportministeriet skønner, at omkring 30 pct. af bilerne på de danske veje er manipuleret i en eller anden grad (chiptunet).

Nogle gange kan en bil være manipuleret på en måde, hvor føreren burde have været bekendt med, at bilen ikke overholder de sikkerheds- og miljømæssige forskrifter.

Her bør politiet have mulighed for at tilbageholde bilen. Modsat kan der være mange situationer, hvor føreren ikke er opmærksom på problemet. I så fald bør politiet kunne nøjes med at tage nummerplade og synsindkalde bilen.

Såfremt det konstateres, at en borger mere end én gang bevidst overtræder reglerne, bør der være mulighed for hårdere sanktioner.