Hvad er budgetloven?

Budgetloven har til formål at sikre balance eller overskud på de offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring. De strukturelle underskud (dvs. renset for engangshændelser og konjunktur, såsom når de indefrosne feriemidler kom til udbetaling) på de offentlige finanser må maksimalt udgøre 0,5 pct. af BNP. Denne grænse skal overholdes ved fremsættelsen af finanslovsforslaget.

Der vedtages 4-årige udgiftslofter for stat, kommuner og regioner, hvor budgetloven omfatter regler for fastsættelse, justeringer og afgrænsning af lofterne. Budgetloven omfatter regler, der skal sikre overholdelse af de statslige budgetter. I kommuner og regioner indebærer sanktioner, at der er økonomisk straf ved overskridelser af budgetter.

En underskudsgrænse på 0,5 pct. af BNP understøtter, at saldoen aldrig kommer for langt væk fra målet om balance på de offentlige finanser. Hidtil har regeringen stræbt efter et mål om balance i 2025, dvs. hverken overskud eller underskud.

Partierne bag aftalen om det national kompromis har besluttet, at budgetlovens underskudsgrænse gerne må hæves til 1,0 pct. af BNP. Samtidig accepterer partierne, at det som led i den mellemfristede økonomiske planlægning vil være hensigtsmæssigt at sigte efter et offentligt underskud på omkring 0,5 pct. af BNP.

På den måde har Søren Pape og Jakob Ellemann-Jensen foræret regeringen og venstrefløjen 13,6 mia. kr., svarende til 0,5 pct. af BNP.

Hvorfor har vi en budgetlov?

Baggrunden for loven var, at målsætningerne for det offentlige forbrug ikke blev overholdt i 90’erne og 00’erne. Udgifterne stak simpelthen af år efter år. Økonomerne regnede sig frem til, at med mindre vi fik styr på politikerne, ville det blot være et spørgsmål om tid, før Danmark stod på afgrundens rand.

Budgetloven har været en stor succes ift. at holde styr på politikerne. Målsætningerne for det offentlige forbrug er overholdt i 2010’erne, og dette skyldes blandt andet systemet med udgiftslofter og sanktioner.

Det såkaldte Nationale Kompromis
Læs aftalen mellem de fem partier her…

Læs PLANEN