Årtiers ikke-vestlig indvandring fra primært islamiske lande har medført enorme økonomiske, kulturelle og sociale omkostninger for Danmark.

Der findes heldigvis ikke-vestlige indvandrere, som har taget danske værdier og normer til sig og som bidrager positivt.

Men alt for mange er kriminelle, alt for mange er på offentlig forsørgelse og alt for mange holder stædigt fast i islams uforanderlige love og hjemlandets æreskultur som tilværelsens vigtigste pejlemærker.

En del mennesker opfatter integration som et kompromis mellem to kulturer – man tager det bedste fra to verdener og kommer bedre videre i én fælles.

Men islam er en guddommeligt givet politisk ideologi, der dyrkes religiøst, og som deler verden op i halal og haram. Og her findes ingen brugbare kompromiser med et demokrati.

I Nye Borgerlige er det hjerteblod, at udlændingepolitikken bliver løst fra bunden.

Vi ønsker et stop for retten til at søge spontan asyl, at kriminelle udlændinge udvises konsekvent og efter første dom, og at udlændinge skal forsørge sig selv.

Dertil skal langt færre statsborgerskaber tildeles ved lov, og kriterierne for tildeling af statsborgerskab skal være langt mere restriktive end tilfældet er i dag. Udlændinge, der allerede har fået tildelt dansk statsborgerskab, men som begår grov kriminalitet, skal have frataget statsborgerskabet og udvises.

Det er også vigtigt, at valgretten til lokale og regionale valg bliver knyttet til det danske statsborgerskab og at foden sættes ned for pengespild på integration. Integration er et privat ansvar og ikke en offentlig opgave.

Og så skal det sikres, at islam ingen indflydelse, ingen anerkendelse og ingen offentlig støtte får i Danmark.

Foden skal sættes ned for islamiske særkrav. Tørklæder, bederum og halal skal ud af offentlige institutioner. Islamiske trossamfund skal ikke anerkendes af den danske stat, der skal sættes en stopper for al offentlig finansiering af eller støtte til islam og den åbne ladeport for etablering af moskéer under radaren skal lukkes.

Jeg tror ikke, at vi nogensinde kommer til at løse de problemer, der er forbundet med den muslimske indvandring helt. Dertil er problemerne blevet for omfattende, og er med den rundhåndede tildeling af danske statsborgerskaber gjort permanente. 

Men vi skal gøre alt dét, der kan gøres for at vende udviklingen. Og det haster.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev