For nylig har alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige vedtaget at udbygge produktionen af vind- og solenergi. Der er tale om en massiv udbygning svarende til en firedobling af den nuværende produktion.

Det kommer til at være ødelæggende for det danske landskab. Det er en skandale, at naturen skal skæmmes på denne vis. Hvis der er et ønske om at opstille flere vindmøller, må det ske til havs – og uden statsstøtte. Solceller kan evt. sættes på bygninger, hvis de ikke generer. De store solcelleødemarker, der er planlagt, må undgås.

Det er der altså et overvældende flertal i Folketinget, som ikke er enige i. Men så må de borgere, som skal leve med generne, spørges. Vi foreslår i Nye Borgerlige, at der holdes obligatoriske lokale folkeafstemninger de steder, hvor anlæggene planlægges opstillet. Det er det eneste rimelige.

Men regeringen ønsker at gå den stik modsatte vej. Den planlægger ny lovgivning, som gøre det muligt at anlægge vind- og solcelleparker i naturområde, som i dag er beskyttede, gennem en ændring af planloven:

” Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, herunder større, sammenhængende landskaber, dog med mulighed for planlægning for opstilling af vindmøller og solceller i landskaber, der kan karakteriseres som herregårdslandskaber eller godslandskaber.

Samtidig skal klagemulighederne forringes.

Hvorfor skal vi ofre vores natur for en ideologisk besættelse af vindmøller og solceller? Hvorfor må de borgere, som skal bo ved siden af anlæggene ikke have indflydelse på beslutningen? Det er uanstændigt.

Peter Seier

Energi- og miljøordfører.