Uddannelse er måske det vigtigste politiske område næst efter udlændingepolitikken. Det er her, vi lægger grunden til fremtidens velstand. Derfor har vi som samfund i en lang årrække haft et tunnelsyn på at uddanne flere.

Det var en fejl. For resultatet er blevet, at alt for mange unge uddanner sig til arbejdsløshed ved at tage lange kandidatuddannelser på humaniora og samfundsfag.

Samtidig er der i dag en ”betalingsmur” omkring efteruddannelse i form af brugerbetaling. Det er ellers uddannelse, der gavner de grupper, der ikke selv fik muligheden for at tage en længere uddannelse.

Resultatet er et system, der tilgodeser en stærk gruppe af unge, der står til at tjene mest over et helt liv på bekostning af uddannelseshjælp til andre grupper, der i høj grad har gavn af mere uddannelse.

Alt det bekræfter den reformkommission, der i dag har fremlagt deres anbefalinger.

Omlæg SU’en på kandidaten til lån

Jeg er overordnet set meget positiv over for udspillet og især positiv for at omlægge SU’en på kandidaten til lån, der også er Nye Borgerliges politik.

SU på kandidatuddannelser er en overførselsindkomst fra arbejdende danskere til de mest privilegerede unge. Det er et enormt privilegium at modtage en skattefinansieret uddannelse, der samtidig er en billet til et godt liv og en høj livsindkomst.

Det vil være et godt og borgerligt skridt at bede de unge om selv at investere lidt i deres egen fremtid.

De sparede penge skal så ifølge anbefalingerne bl.a. gå til et højere taxametertilskud, hvilket er betalingen, som universiteterne får per studerende. Pengene skal også gå til at fjerne brugerbetalingen på videre- og efteruddannelse.

Kvalitet frem for kvantitet

Et andet glimrende forslag er, at mange kandidatuddannelser i fremtiden skal vare ét år frem for to. Forslaget kommer i erkendelse af, at alt for få på især humaniora og samfundsfag får reel værdi ud af deres toårige kandidat.

De uddannes simpelthen til arbejdsløshed. Vi har naturligvis brug for klassiske humanister, der forsker i litteratur, kunst og arkæologi helt op på ph.d.-niveau. Men vi har brug for relativt få af disse.

Når så mange søger ind på disse studier, skal de have muligheden for at rette sig mod arbejdsmarkedet. Den mulighed har de ikke i dag.

Samlet set betyder udspillet, hvis ikke venstrefløjen får det saboteret, at lidt færre får den helt lange femårige uddannelse. Alligevel står flere til at blive bedre uddannet end i dag. Jeg tror i modsætning til socialisterne på, at det er muligt.

Lad os satse på kvalitet i uddannelsen – ikke kvantitet.