Når du rækker fanden en lillefinger, tager han hele hånden. Sådan er det tilsyneladende også, når det kommer til danske studerende og deres evindelige krav til universitetets ledelser.

For få dage siden fremsatte et par af Københavns Universitets ”woke” ph.d.-studerende og 122 medunderskrivere nogle nye krav til ledelsen. De forlanger, at Københavns Universitet i stor stil kortlægger den racisme og diskrimination, som de formoder finder sted på universitetet.

Flere stillinger til minoriteter
Deres formodning bygger på, at antallet af minoriteter ansat på universitetet ikke svarer til befolkningssammensætningen, hvilket i deres verden altså kun kan skyldes diskrimination. Det er typisk, at kravet kommer fra to hvide forskere, der ikke kan underbygge deres formodning med nogen form for evidens.

Deres krav er sandsynligvis importeret direkte fra universitetsmiljøet i USA, der netop nu er hårdt plaget af racedebatten. Netop derfor burde ledelsen kunne sige klart fra – det burde være nemt at afvise krav, der bygger på et ikkeeksisterende problem.

Eroderer universiteters fundament
Det er ikke længe siden, at fremtrædende forskere i en kronik advarede imod det, de kaldte et i-liberalt pres på danske universiteter. Forskerne advarede imod at lade universitetet blive en politisk kampplads, hvor identitetspolitiske krav til køns- og racekvoter sniger sig ind i pensum i snart alle fag.

Det seneste krav til ledelsen bekræfter netop denne farlige tendens. Svaret fra rektoren burde derfor have lydt, at danske universiteter er meritokratier. Her er det alene være dine evner – ikke din hudfarve eller køn, der sætter grænsen for, hvad du kan opnå.

Det er sådan, vi har frembragt viden og fremskridt og gjort Danmark til et velstående land. Men frem for at forsvare dette grundlæggende princip, henviser rektor Henrik C. Wegener henviser i Uniavisen blot til, at universitetet ifølge loven ikke må registrere racen på studerende, og derfor ikke kan efterkomme ønsket.

Sig fra over for evindelige krav
Universitetet har desværre allerede skabt en præcedens for at involvere sig i politiske kampe. De to studerende har sandt at sige en god sag, siden de kan pege på, at universitetet allerede deltager i Copenhagen Pride og åbent støtter LGBTQ+-bevægelsen.

Jeg efterlyser, at ledelserne på landets universiteter tør tage et opgør med de evindelige krav. De skal til at stå vagt om de principper, universiteterne er bygget på. Hver gang, ledelsen giver efter, får deres studerende blot mere blod på tanden.

Vores universiteter må og skal være neutrale rum for forskning og fritænkning. Alternativet er, at vi alle sammen bliver dummere og fattigere.

 

Peter Seier Christensen
Uddannelses- og forskningsordfører.