Ifølge nye prognoser vil udgifterne til SU til udenlandske studerende i 2023 være eksploderet til hele 650 millioner.

Sammenlignet med 2013, hvor udgifterne var på 88 millioner, vil den samlede udgift til EU-studerende på 10 år dermed være steget med svimlende 639%.

Samtidig er det et brud på SU-reformens aftale, om at SU-udgifterne til udlændinge ikke måtte overstige 442 millioner kroner, som et politisk flertal blev enige om.

Det skyldes, at EU i 2013 afsagde en dom, der gav alle EU-borgere ret til SU og SU-lån i Danmark, såfremt de arbejdede minimum 10-12 timer om ugen, fordi de derved måtte betragtes som ”vandrende arbejdstagere”.

Som konsekvens kommer mange østeuropæiske unge til Danmark, og indskriver sig på en dansk uddannelse og arbejder minimum 12 timer om ugen for derved at modtage SU.

I hvert fald konkluderer undersøgelser, at kun en tredjedel af EU-studerende SU-modtagere giver plus på den økonomiske bundlinje for Danmark.

Det er fuldstændig uacceptabelt og uholdbart. Udlændinge skal ikke have mulighed for at komme til Danmark og suge penge ud af statskassen uden at være til nytte for Danmark.

Desuden skal EU ikke diktere, hvem vi ønsker at tildele SU.

I Nye Borgerlige ønsker vi at knytte retten til offentlig forsørgelse til indfødsretten.

Udenlandske unge skal fortsat have mulighed for at studere i Danmark, men det skal være med brugerbetaling og uden SU.

Således undgår vi, at danske skatteyderes penge fosser ud af statskassen til gavn for østeuropæere, der alligevel rejser hjem efter SU’ens ophør.

Vi må sige fra overfor EU, når de forsøger at gøre Danmarks statskasse til europæisk fælleseje.