I morgen skal jeg diskutere naturparker med miljøminister Lea Vermelin i Folketinget.

Det ser jeg frem til.

I Nye Borgerlige er vi stærke forkæmpere for vores naturværdier. Det danske landskab, som vi har fået i arv, skal vi passe på.

Det er værdier, som ikke skal være underlagt modens luner eller tilfældige påhit i ministerier og styrelser. Det danske landskab og den danske natur skal behandles med respekt både for historien og for fremtiden.

Desværre har man i Naturstyrelsen, som er den myndighed, der har ansvaret for at forvalte naturen, lade sig gribe af en tosset idé om, at forsøge at genskabe vild natur i Danmark.

Rewilding kalder de det med et knapt så danskklingende udtryk. At de ikke overkommer at finde et dansk ord for deres ideer, bekræfter mig bare i, at det nok er mere vildfarent og end fornuftigt.

Man mener, at dyr skal gå ude hele året og passe sig selv. De skal selv finde foder, og de skal derfor kunne strejfe frit på større arealer i naturområderne

Konsekvensen bliver at man skal hegne naturområderne ind, og al færdsel kommer til at ske på dyrenes betingelser.

Det er ikke nogen god idé

Det betyder, at børnehaver ikke kan benytte naturparkerne. De kan ikke risikere, at børnene rendes over ende af en flok kvier, som måske ikke er direkte truende, men som man som barn let risikerer at blive trampet ned af.

Mennesker med handicap får langt sværere ved at komme ud i naturen, fordi færiste og indhegninger vil være meget besværlige at forcere, hvis man er bevægelseshæmmet eller sidder i kørestol.

Ideen om rewilding bliver desuden kritiseret kraftigt af mange dyrlæger, som ikke mener, at det er forsvarligt både at hegne dyrene ind og samtidig overlade dem til selv at finde føde.

De risikerer både at sulte og lide.

Indhegnede dyr har man ansvar for. Man skal sikre sig, at de får mad nok, og at de er sunde og raske. Så jeg er enig med kritikerne.

Rewilding er en rigtig dårlig idé.

Det er fuldstændig skørt at tro, at man kan skabe vild natur i Danmark med at indhegne nogle kvadratkilometer naturpark.

Nu tager jeg diskussionen med miljøministeren. Håber hun lytter til fornuft og aflyser Naturstyrelsens rewilding-projekter.