Jeg er en blandt mange, der ser frem til december, hvor Mette Frederiksen skal afhøres af Mink-kommissionen. Hver en sten skal vendes, så Mette Frederiksen bliver stillet til ansvar for sin rolle i den beslutning om at nedlægge Mink-erhvervet.

Det var en beslutning, der som bekendt førte til aflivningen af millioner af raske mink uden lovgrundlag – et klart brud på Grundlovens bestemmelse om ejendomsret.

Den kommende undersøgelse afholder dog ikke regeringen fra at fortsætte med at undertrykke de tilbageværende minkavleres rettigheder. Der tegner sig et politisk flertal for at forlænge forbuddet mod minkavl frem til 2023.

Gemmer sig bag myndighederne
Begrundelsen, siger fødevareminister Rasmus Prehn, er, at SSI for nylig i en vurdering har angivet, at det endnu er for risikabelt at genoptage avlen. Men her er der åbenlyst tale om et politisk ønske. Regeringen har bestilt, SSI har leveret.

Vurderingen er en gentagelse af den oprindelige fra juni og lyder således: “hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en sundhedsrisiko for mennesker af ukendt størrelse“.

Hvordan kan jeg så påstå, at her er tale om en politisk motiveret beslutning? Jo, for det første får man svar, som man spørger. Regeringen har kun bedt om en risikovurdering, og svarets vage formulering er derefter. Regeringen har specifikt angivet, at “der alene er brug for en vurdering af risiko for den humane sundhed, ikke forslag til mulige løsninger”. Hvordan kan man træffe oplyst og ansvarlig beslutning, når man ikke må medregne løsningsmuligheder?

Regeringen har nægtet en ekspertgruppe under Fødevarestyrelsen at vurdere, om der kan være andre løsninger end et forbud – eksempelvis sundhedsforsvarlig avl.

Minkavlere efterladt i uvished
Det er helt åbenlyst, at regeringen har en politisk interesse i at gemme sig bag myndighedernes vurdering frem for rent ud at forbyde minkavl. Det at gemme sig bag myndighederne er efterhånden blevet regeringens faste fremgangsmåde.

Resultatet af regeringens strategi betyder desværre, at de minkavlere, der nægtede at opgive håbet om at genoptage arbejdet, atter efterlades i uvished.

Jeg og Nye Borgerlige er selvsagt imod beslutningen om at forlænge forbuddet. Vi var også imod regeringens beslutning om at nedlægge erhvervet i første omgang. Mit budskab er, at regeringen i det mindste lade minkavlerne genoptage arbejdet frem for at stå fast på deres oprindelige – og ulovlige – beslutning.

Regeringen skylder minkavlerne at lade dem genoptage arbejdet.