Jeg bryder mig ikke om, at staten får for meget magt.

I Nye Borgerlige mener vi ikke, at der skal bygges flere vindmøller på land. Det mener de andre partier, at der skal. Vi mener i det tilfælde, at de enkelte projekter skal sendes til folkeafstemning i den kommune, hvor de skal opføres. Det samme gælder for store solcelleparker.

Hvis man ikke kan få opbakning lokalt blandt dem, der skal leve med det i dagligdagen, så skal de ikke bygges. Sådan fungerer et rigtigt folkestyre.

Selvom jeg grundlæggende har tillid til vores demokrati og til folkestyret, så skal vi være på vagt, når regeringen trækker mere og mere magt til sig.

Regeringen under Mette Frederiksen vil nok gå over i historien, som en af de værste på dette område.

Mink-skandalen og corona-restriktionerne er de værste eksempler, men magtkoncentrationen foregår hele tiden under Mette Frederiksen og ofte under påstået dække af, at vi har en krise eller anden nødvendighed.

Senest har Mette Frederiksen udnævnt den forcerede grønne omstilling til at være en kamp imod ’Putins gas’, som statsmisteren udtrykker det.

Regeringen vil opsætte et absurd stort antal nye vindmøller på land og inddrage store landbrugsarealer til solcelleanlæg.

Man ved godt, at danskerne ikke er så vilde med støjende vindmøller i baghaven eller grimme solcelleanlæg, der ødelægger landskabet og skader naturen.

Men i stedet for at tage hensyn til danskernes betænkeligheder og lade borgerne lokalt være med til at bestemme, vil regeringen afskaffe klagemulighederne. Så kan regeringen gøre, som den vil, og behøver ikke at spørge andre om noget.

Sådan fungerer et folkestyre efter min mening ikke. Det er en centralisering af magt, som tenderer misbrug.

Det er en farlig tendens, der truer med at kortslutte demokratiet og folkestyret. Jeg og Nye Borgerlige vil gerne gå i den stik modsatte retning. Flere folkeafstemninger og generelt i en retning, hvor politikerne bestemmer mindre og danskerne meget mere selv – også over flere af deres egne penge.

Desuden er vindmøller på land notorisk en dårlig idé. De er grimme og ødelægger udsigten. De larmer, og de mennesker, der bor tæt på, generes og deres ejendomme bliver sværere at sælge.

Hvis vindmøller endelig skal bygges, skal de stå på havet og så langt ude, at udsigten fra stranden ikke spoleres. Og uden danske skatteyderes bundet i halen. Danskerne har gennem årene betalt store milliardbeløb for udbygningen af vindmøller.

Vi har i dag alt for mange vindmøller i Danmark. Danske vindmølleejerne betales for at slukke for møllerne, når det blæser meget. Ganske enkelt for at slippe for den ubrugelige strøm. Samtidig er vi afhængig af dyr import af strøm, når vinden ikke blæser. Vindmøller er et godt supplement i en samlet elforsyning, men når andelen bliver for stor, gør det systemet ustabilt. I dag giver det sig udslag i store udsving i prisen. I fremtiden kan det blive endnu værre i form af deciderede strømudfald.

At overdække god landbrugsjord med solpaneler i jern, glas og tungmetaller er også en rigtig dårlig idé. Det er utrolig grimt at se på, og ødelægger det danske kulturlandskab, som betyder meget for vores nationale identitet.

Danmark er et landbrugsland, og verden skal brødfødes. Vi er rigtig dygtige til at producere fødevarer. Det er det, jorden skal bruges til. Solenergi kan opfanges alle steder, hvor solen skinner, og bør placeres på tage eller i bynære områder, hvor de ikke skæmmer landskabet.

Men regeringen og venstrefløjen har sat sig i hovedet, at den grønne omstilling skal forceres hurtigere end teknologien og fornuften kan følge med.

Prisen for folkestyret og demokratiet bekymrer dem ikke.

Mange hilsner

Peter Seier Christensen