For nylig har alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige vedtaget at udbygge produktionen af vind- og solenergi. Der er faktisk tale om en massiv udbygning svarende til en firedobling af den nuværende produktion.

Det er en fuldstændig hovedløs beslutning af flere grunde.

Vind er en dyr og usikker energiform

For det første producerer Danmark allerede for meget vindenergi. Vi har allerede dage, hvor vi må stoppe vindmøllerne, fordi det blæser for meget. Når det blæser for lidt, har vi ikke strøm nok og må importere den. Når vores naboer også begynder at producere mere vindenergi, vil disse udsving give endnu større problemer.

Aftalen satser på en energiform, der kun kan give mening, hvis det bliver muligt at lagre vindenergi. Det er dog ikke så lige til, og derfor et utroligt spinkelt håb at fæstne så dyr en aftale til. Den nødvendige teknologi er på et tidligt stadie i udviklingen, og en etablering og anvendelse af lagring af vindenergi vil være en gigantisk ekstraudgift, som aftalen vel at mærke ikke medregner.

Dels skal der betales for anlæggene til lagring eller omdannelse. Det kommer oveni prisen for vindmøllerne. Dels sker der et tab af energi, hver gang strøm omdannes til og fra en anden energibærer. Dermed kan det blive særdeles dyr energi.

Lad os dog afvente en udbygning, indtil disse løsninger er klar og økonomisk forsvarlige.

Natur og kulturarv ofres i kollektiv psykose
Aftalen sikrer også en lempelse af arealbegrænsninger både til lands og til vands. Det betyder, at hensyn til naturen fremover kommer til at vige til fordel for ”hensyn til klimaet”.  Blandt andet skal sol- og vindanlæg fremover kunne opsættes i såkaldte ”herregårdslandskaber”, altså vores fælles kulturarv.

Jeg tror godt, jeg kan forudsige, at vi aldrig får det tilbage, når først det er blevet inddraget til industrielt formål. Blandt andet på grund af hensyn til naturen går jeg så varmt ind for atomenergi. Atomkraft er en utrolig sikker om miljøvenlig energiform, noget der internationalt et voksende konsensus om.

Derfor mener vi, at der globalt skal satsets på atomkraft frem for vindenergi. Det gør de øvrige borgerlige partier i øvrigt også. Derfor spørger jeg mig selv: Hvordan kan samtlige blå partier gå med til denne aftale, der smider penge efter mere vindenergi? De samme partier har adgang til data, der viser, at vindenergi er en dyr og usikker energiform. Og hvordan kan et parti som Det Konservative Folkeparti gå med til at skæmme herregårdlandskaberne og vores fælles kulturarv?

Der må simpelthen være tale om en kollektiv psykose.