Det hverken kan eller skal siges på en pæn måde. Danmarks sikkerhed er under pres. Som det er lige nu, er vi ikke i stand til at forsvare os selv, og samtidig leverer vi ikke det militære bidrag, vi har forpligtet os til igennem Nato.

Nato rejser nu en direkte kritik af det danske forsvar og påpeger, at vi har en militærforpligtigelse, vi skal leve op til. Kritikken fra Nato kommer ikke som nogen overraskelse, og det er en helt legitim kritik.

Danmark er et lille land, og forudsætningen for, at vi kan overleve, er netop, at vi lever op til vores internationale forpligtelser. Det er derfor klart i Danmarks interesse med et styrket Nato-samarbejde.

Ifølge Nato er Danmark nødt til at implementere alle vores styrkemål fuldkommen og til tiden. Og indtil vi i Danmark gør det, kan det være nødvendigt, at andre Nato-allierede løfter en del af byrden, som retfærdigvis burde være vores. Det er simpelthen uacceptabelt.

Nato påpeger konkret, at Danmark mangler at stille med tilstrækkelige mængder infanterikøretøjer, at vi mangler at stille med overvågningsfly, samt at vores beredskab til at bekæmpe ubåde er utilstrækkeligt. Alle disse ting har vi tidligere lovet at levere, men vi er alt for langt bagud ifølge Nato. Disse punkter bør vi få orden i.

Jeg forstår derfor ikke, at vores forsvarsminister, Trine Bramsen, ikke vælger at tage denne kritik til efterretning, og hvorfor kritikken ikke tages alvorligt. Hun mener sågar, at kritikken er urimelig.

Vores allierede, tydeligst med USA i front, har i årevis ville have os til at øge vores forsvarsbudget. Vi har i forvejen forpligtet os til at bruge 2 procent af vores BNP på forsvaret, men i skrivende stund er vi kun så småt i gang med at hæve det til 1,5 procent, og det forventes endda først at være opnået i 2023. Det er simpelthen for dårligt.

I Nye Borgerlige mener vi, at de 2 procent skal bruges på at styrke vores forsvar, udbygge både hær, flåde, flyvevåben, den militære efterretningstjeneste samt andre forsvarsudgifter, således at vi lever op til Nato-forpligtelserne.

Det er altafgørende at vi, netop i disse tider hvor truslerne lurer fra flere fronter, går fuldt og helt ind i dette samarbejde.

Venlig hilsen
Peter Seier Christensen, forsvarsordfører