Minksagen bliver muligvis den største skandale i min levetid. Regeringen brød loven ved ikke at have lovhjemmel, da alle minkavlere blev beordret til at aflive deres dyr.

Minkavlerne og erhvervet er blevet behandlet uanstændigt. 13 millioner mink blev aflivet, og et helt erhverv blev ødelagt. Op mod 19 milliarder skattekroner ser det ud til at koste danskerne at betale for regeringens grundlovsstridige beslutning.

Minkskandalen er på ingen måde en retsstat værdig. Derfor skal hver eneste sten vendes i denne sag, og de ansvarlige skal stilles til ansvar.

Undersøgelse er i gang

Heldigvis besluttede Folketinget, at sagen skulle undersøges. Dels i form at en kommission. Dels i form af to supplerende advokatundersøgelser – og de to rapporter er netop blevet leveret i dag.

Jeg var med i Granskningsudvalget, som de blev fremlagt for. Det var et særdeles interessant møde. Den ene undersøgelse handlede om politiets brug af et såkaldt ”actioncard”, som blev brugt, når politiet ringede op til minkavlere og gav dem besked på at aflive deres mink. En ordre, som der ikke var lovgrundlag for.

Advokatundersøgelsen kritiserer dels actioncardets indhold og dels, at der ikke blev foretaget en kontrol af kortets instruks. En kontrol, som politiets interne procedurer kræver.

Derudover gennemgik vi i udvalget forholdene omkring actioncardet og omkring den efterfølgende nedgravning af mink. Vi talte om, hvem der vidste hvad og hvornår.

Det vigtigste svar mangler stadig

Baggrunden for undersøgelsen er det kaos, som regeringen skabte sidste år:

Påbud med ekstremt vidtrækkende konsekvenser uden lovhjemmel; modstridende forklaringer; et forceret forløb, der har medførte dyremishandling og døde mink spredt ud over motorvejene. Det var beskæmmende at være vidne til.

Den næste del, som advokaterne skal fremlægge, er jeg kun blevet mere interesseret i efter dagens møde – hvad vidste regeringen, da den traf beslutningen?

Det skal vi have svar på, og derfor holder jeg fuldt fokus på denne sag. Vi skal til bunds i minksagen.