Dansk minkavl er blandt de bedste i verden. Det er en milliard eksportforretning, og det er livsgrundlaget for tusindvis af danske familier.

Når regeringen nu slår dette års produktion af mink ned, slår man i realiteten hele erhvervet ihjel.

Det er en frygtelig situation man bringer minkavlerne i. For mange et livsværk, der forsvinder med et slag.

Jeg mener, at regeringen må gøre alt, hvad man kan, for at sikre minkerhvervets overlevelse i Danmark, så den danske tradition for produktion af højkvalitetsskind kan komme på fode igen, når corona-krisen er overstået.

Det er forståeligt, at regeringen må handle, når myndighederne advarer om en mutation i mink, der risikerer at gøre en vaccine uvirksom. Det kan potentielt, hvis bekymringen viser sig begrundet, få alvorlige konsekvenser for folkesundheden, men det er afgørende, at regeringens indgreb sker på en måde, så minkerhvervet kan overleve og komme tilbage, når krisen er overstået og sygdommen bekæmpet.

Avlsdyr skal overleve
Danske minkavlere kan ikke bruge udenlandske avlsdyr. De danske mink er helt exceptionelle og deres skind i den absolutte top internationalt. Det har taget årtier at opbygge en avlsstamme, der leverer den kvalitet.

Regeringen må sørge for, at det nødvendige antal avlsdyr overlever. De må opbevares under forsvarlige forhold til sygdommen er ovre. For eksempel på øen Lindholm, hvor der er sikre faciliteter til at undgå eventuel smitte spredes. En stamme af avlsdyr er simpelthen altafgørende for erhvervets overlevelse.

Nye Borgerlige mener desuden at når regeringen lukker et helt erhverv ned, er der tale om ekspropriation. Minkerhvervet er en kæmpeeksportindustri og livsgrundlaget for tusindvis af danskere.

Ekspropriation
Der må udbetales fuld erstatning ikke alene til den enkelte minkavler, men også til erhvervets følgevirksomheder som for eksempel afsætningsorganisationen Copenhagen Fur. Det vil ikke være tilstrækkeligt med den type hjælpepakker, som regeringen hidtil har stillet erhvervslivet i udsigt.

Det er hele kapitalapparatet i et helt erhverv, som bliver værdiløst og det er enorme tab både for den enkelte og for samfundet.

Derfor er det med et så drastisk indgreb nødvendigt med langt større åbenhed fra regeringens side.

Det er helt urimeligt, at denne beslutning om at lukke et helt erhverv træffes af regeringen uden at give fuld indsigt i de videnskabelige og sundhedsfaglige vurderinger, der ligger til grund.

Både af hensyn til danskernes fortsatte tillid til myndigheder og politikere, men også af hensyn til erhvervet skylder man at lægge alle beregninger og undersøgelsesresultater helt åbent frem og lade andre eksperter give deres besyv med også.

Venlig hilsen
Peter Seier Christensen, fødevare- og landbrugsordfører