Jeg kan godt acceptere, at Danmark indgår i et internationalt samarbejde for at sænke det globale CO2-niveau, så længe vi ikke går enegang eller indfører meningsløse tiltag.

Jeg kan bare ikke acceptere, når danske politikere er villige til at ofre al sund fornuft, kun så Danmark kan gå forrest. Men det er netop, hvad de gør med Klimaloven.

Loven lægger nemlig lige præcis op til, at Danmark går enegang med en målsætning om en reduktion på 70 %, der er højere end hvad andre lande går efter. Det vil kræve nogle hårde tiltag, der vil ramme erhvervslivet og især landbruget.

Straffes for at være de bedste
Når landbruget bliver ramt, skyldes det, at dansk landbrug allerede er blandt verdens bedste til bæredygtig produktion. Dansk landbrug udleder i dag 31 procent mindre CO2 per produceret enhed end i 1990. Samlet set udleder sektoren 16 % mindre.

Så de CO2-besparende tiltag er i høj grad allerede brugt. Hvor kan den planlagte CO2-afgift så komme ud af? Ja kun fra landmændenes overskud. De hårdt prøvede landmænd risikerer at blive tvunget i knæ, fordi de allerede har lyttet og sænket deres udslip af drivhusgasser.

Det er et problem, som De Miljøøkonomiske råd gør opmærksom på. De regner af den grund med, at Klimaloven vil reducere beskæftigelsen i landbruget med en fjerdedel.

Og hvad med Danmarks ambition om at sænke CO2-udledningen globalt? Selvom dansk landbrug udleder en del CO2, vil det ikke hjælpe på den globale CO2-udledning, hvis dansk landbrug lukker. Og det skyldes det fænomen, der hedder ”klimalækage”.

Husk dette ord: Klimalækage
Ordet henviser til det, der sker, når et klimabesparende land sænker CO2-udslippet lokalt men som direkte konsekvens faktisk kommer til at bidrage til en stigning et andet sted i verden. Det ville for eksempel gælde et land som Danmark.

For os er lækagegraden tidligere blevet vurderet til at være 12 %. Så hvis vi sænker vores CO2-udslip med 100 tons, vil udslippet stige globalt med 112 tons.

På markedet for landbrugsprodukter vil efterspørgslen kun stige i fremtiden. Hvis Danmark som følge af klimaloven mister mange landbrug, vil produktionen stige andre steder i verden for at møde efterspørgslen. Det vil sandsynligvis være lande, der ikke producerer nær så CO2-besparende.

Derfor kan det betale sig at huske det ord: Klimalækage. Det indkapsler virkelig tankeløsheden i Klimaloven, der efter mit bedste bud kan risikere at tage livet af verdens bedste landbrug.

Det hverken kan eller skal vi acceptere.