Mette Frederiksen kalder Danmark for et lille land. Sludder. Kongeriget Danmark er et stort land.

Kongeriget Danmark skal i de kommende år operere i en verden, der på mange måder befinder sig i en brydningstid. Den massive indvandring fra Mellemøsten og fra Nordafrika truer Europas sikkerhed og økonomi. Hele den vestlige verdens værdigrundlag udfordres på den baggrund.

EU er præget af dyb intern politisk splittelse, en kaotisk økonomisk krise ikke mindst i eurozonen, et voksende EU-bureaukrati og en stadigt stigende udemokratisk dansk national suverænitetsafgivelse. EU er og bliver en katastrofal dyr fejlkonstruktion for Kongeriget Danmark.

Udfordringerne er således mange og mangeartede. I en omskiftelig verden stiller det benhårde krav til politisk prioritering og effektiv interessevaretagelse. Det kalder på øget fokusering og samtænkning af Danmarks indsatser og refleksion over, hvilke mål og opgaver, der først og fremmest skal varetages.

En af opgaverne er et styrket Rigsfællesskab. Stormagterne USA, Kina og Rusland kæmper en stadigt mere intens og hård kamp i Arktis. Altså i det danske kongeriges for– og baghave. Slagsmålet handler for hver især om at få inddraget arktisk territorium. Og dermed om at sikre sig adgang til naturressourcer og til søtransportveje i det arktiske område.

Det danske rigsfællesskabs nordligste område, Grønland og Færøerne, er i øjeblikket således genstand for en forstærket diplomatisk, kommerciel og politisk interesse fra stormagterne. Kongeriget Danmarks internationale engagement og varetagelsen af hele Kongeriget Danmarks europæiske, arktiske og globale territoriale og kommercielle interesser bør derfor prioriteres af det danske Folketing. Naturligvis i et meget tæt og kontinuerligt samarbejde mellem den danske regering, det færøske hjemmestyre og det grønlandske selvstyre.

Kongeriget Danmark er en arktisk, og dermed også en europæisk, stormagt. Kongeriget Danmark skal ikke betragtes som en lilleputstat. En stat, der ingen rolle har når de store ”hanelefanter” aftaler, eller slås, om territorielle og kommercielle interesser, lokalt, regionalt og globalt. Vi bør derimod til at italesætte Kongeriget Danmark som stormagt; agere som sådan og formå at holde sammen som folk. Vi skal sammen styrke fællesskabet, befri Danmark fra EU og placere Rigsfællesskabet bedst muligt på den internationale scene.

I det transatlantiske forhold skal Kongeriget Danmark bevare USA som en af de tætteste allierede. Kongeriget skal fungere som brobygger mellem Europa, Arktis og USA og fastholde det amerikanske engagement i Rigsfællesskabets sikkerhed. Danmark bør således udbygge de økonomiske relationer til USA ved at arbejde for en transatlantisk frihandelsaftale.

I Nye Borgerlige vil vi således arbejde for at Folketinget opprioriterer indsatsen i Arktis for at fremme en fredelig og økonomisk og miljømæssigt bæredygtig udvikling. Til gavn for regionen, Riget, det grønlandske, færøske og det danske folk.

Det kræver en styrket indsats og samarbejde internt i Kongeriget. Men også internationalt skal Rigsfællesskabet arbejde sammen for at udnytte de påvirkningsmuligheder, Kongeriget har som Arktisk stormagt. Rigsfællesskabets politikere, diplomati, forsvar og erhvervsliv kan placere Danmark solidt i det internationale globale samarbejde.

Venlig hilsen
Peter Seier Christensen, næstformand og arktis- og forsvarsordfører