Meld dig ind i Nye Borgerlige

Nu må det stå klart for alle, at klimaloven med dens målsætning om en samlet 70% reduktion af CO2-udledningerne i 2030 er både urealistisk og vil blive urimelig dyr at indfri.

Bilkommissionen har netop fremlagt resultatet af det arbejde, den tidligere VLAK-regering igangsatte for at undersøge muligheden for at få én million elbiler på vejene i 2030.

For en almindelig familie med en konventionel bil vil det betyde årlige udgiftsstigninger på helt op til 5.900 kr., og derudover vil det koste statskassen 4 mia. kr. Co2-reduktionen vil samtidig være begrænset.

At omkostningerne overstiger gevinsterne, er desværre særligt gældende på klimaområdet. Her er truffet en beslutning om at nå et mål – uden omkostninger og virkemidler er vurderet på forhånd.

Det er tilmed en beslutning, som er ren symbolpolitik, da dansk enegang ingen indflydelse vil have på verdens samlede CO2-udledning. Danmarks andel af udledningen er kun på ca. 0,1%.

Klimalovens eneste effekt vil være at gøre Danmark fattigere. Det er forbavsende, at borgerlige partier som Venstre og Det Konservative Folkeparti er gået med på dette.

”Vi skal have en million elbiler”, lyder det. Men hvorfor og hvordan? Bilkommissionens rapport viser, at det bliver alt for dyrt at gennemtvinge det i 2030. Det er ikke politikernes opgave at detailstyre på det niveau.

I takt med, at elbiler bliver billigere, vil det automatisk føre til, at flere vælger dem. Så lad os afvente det. At Danmark går foran på dette område, vil ikke have nogen effekt i forhold til at fremme udviklingen af elbiler. Dertil er det danske marked for lille.

Lad os indse, at klimaloven var en fejl. Det giver ikke mening, at Danmark skal gå så langt foran alle andre lande – endda uden det har nogen betydning for den globale udledning.

Den eneste måde at opnå globale reduktioner af CO2-udledningen er gennem udvikling af rentabel teknologi. Vi får aldrig fattigere lande til at sænke deres vækst for at reducere CO2-udledningen.

Danmark bedste bidrag vil derfor være fortsat at arbejde med udvikling af teknologi, hvilket vi er dygtige til. For at kunne gøre det, skal vi sikre Danmarks vækst og velstand. Det kræver, at vi stopper med arbitrære mål for Danmark, der ingen gavnlig effekt har.

Meld dig ind i Nye Borgerlige