Danmark er et af de mange lande, der yder økonomisk bistand til det palæstinensiske selvstyre. I perioden 2016-2020 blev der i alt afsat 445 mio kr. til udviklingsbistand til det palæstinensiske selvstyre, og ifølge finansloven 2021 videreføres landeprogrammet for perioden 2021-2025, hvor der allerede er givet tilsagn om 200 mio. kr. samt en forventning om 450 mio. kr. sammenlagt frem til 2025, alt afhængig af prioriteringerne på de kommende finanslovsforslag.

På baggrund af disse groteske tal samt tvivlen om hvorvidt Danmark er medvirkende til at bidrage til finansiering af terror, har vi i Nye Borgerlige fremsat et beslutningsforslag. I beslutningsforslaget pålægger vi regeringen at standse enhver form for økonomisk bistand til det palæstinensiske selvstyre.

Danmark skal ikke bidrage til finansiering af terror

Der har i årevis sået tvivl om, hvad den økonomiske bistand til det palæstinensiske selvstyre reelt set gik til. Nu viser det sig, at Weekendavisen har kunne påvise, at det palæstinensiske selvstyre har anvendt offentlige midler til at belønne og forsørge dømte terrorister og deres familier.

Det fungerer således, at det palæstinensiske selvstyre udbetaler en højere ydelse jo højere en straf der blevet idømt. Dette er fuldstændig uacceptabelt og kan kun anses som en belønning for terrorisme. Dette skal vi som danskere kraftigt tage afstand fra.

Og det starter med en indstilling af den økonomiske bistand.

Vold og terror må aldrig belønnes

Der skal ingen tvivl herske om at vold og terror ingen steder hører hjemme, og at det skal bekæmpes med hård hånd.

Derfor er det dybt bekymrende, at vi fortsat kan konstatere at der bliver afsat midler til det palæstinensiske selvstyre, velvidende om at de belønner deres fanger og deres familier for vold og terror.

Denne støtte skal danskerne under ingen omstændigheder være en del af. Det er fuldstændigt uacceptabelt at danske skattekroner bruges til finansiering af terror. Og helt grundlæggende skal danskerne på ingen måde tvinges til at betale til Palæstina, uagtet formålet.

I Nye Borgerlige ønsker vi derfor, at den danske økonomiske støtte til det palæstinensiske selvstyre helt skal indstilles.