EU har netop fremlagt sit udspil til en ny asylpolitik for alle EU-lande, som ser ud til at blive endnu et slet skjult forsøg på at distribuere de afrikanske og mellemøstlige migranter mellem EU’s medlemslande.

Ifølge EU’s nye asyludspil, skal et medlemsland med mange migranter kunne udløse en såkaldt ’solidaritetsmekanisme’, som betyder at andre lande reelt vil blive tvunget til modtage migranter fra det pågældende land. Man har godt nok mulighed for at vælge at forsøge at hjemsende andre landes migranter i stedet for selv at få tildelt migranter, men lykkes det ikke at hjemsende dem, skal man selv overtage dem efter en kort periode. Og al erfaring viser, at det er meget begrænset, hvad det lykkes med at hjemsende. Det er også muligt at hjælpe på andet vis, men hvis et medlemsland oplever et ekstraordinært pres, vil der blive stillet ”strengere krav” til de øvrige EU-lande.

Det skal Danmark selvfølgelig ikke være en del af.

Siden det er os danskere, der kommer til at leve med konsekvenserne af indvandringen, er det kun rimeligt, at det er os, der bestemmer den. Det skal EU eller andre medlemslande overhovedet ikke blande sig i.

EU har altid været fuldstændig impotent i forhold til håndteringen af migrationsudfordringerne, og siden migrantkrisen i 2015, har EU’s eneste bidrag stort set været at brokke over visse medlemslandes helt legitime lukning af deres grænser.

Man kan undre sig over, at fem år efter migrantkrisen, er det bedste EU kan komme op med, et forslag der er så håbløst, at det formentlig kun kommer til at være få medlemslande, der vil bakke det op. Hvis andre organisationer arbejdede på samme måde, ville de blive lukket.

Nationalstaternes suverænitet skal respekteres
I sidst ende er det kun nationalstaterne selv, der kan løse migrationsproblemerne. Eksempelvis reagerede Ungarn hurtigt efter krisen i 2015 og tog sagen i egen hånd ved at afvise migranter og opretholde lukkede grænser. Den prompte reaktion og beskyttelse af egne grænser var årsagen til, at tilstrømning til Ungarn stoppede. Og kort tid efter fulgte andre østeuropæiske lande efter og stoppede strømmen helt. EU spillede ingen rolle. Ungarn har efterfølgende konsekvent nægtet at tage imod migranter og har derfor – i modsætning til de fleste andre europæiske lande – ikke de samme problemer med uintegrerede muslimer.

At EU ikke ønsker, at nationalstaterne selv tager ansvar for at løse migrationsproblemerne, afslører EU’s ihærdige kamp for at underminere nationalstaternes suverænitet. Det er vigtigt, at Danmark ikke finder sig i en undertrykkende overstatslig union, der er præget af domstolsaktivisme og et stort demokratisk underskud.

Heldigvis er Danmark i kraft af retsforholdet ikke forpligtet på at tilslutte sig EU’s nye asylpolitik. Det er op til Danmarks Folketing at beslutte, hvorvidt vi vil deltage i denne håbløse migrationsaftale. Og det skal vi selvfølgelig ikke.

I Nye Borgerliges ønsker vi, at Danmark tager styringen tilbage og forlader EU. I Danmark skal danskerne bestemme.

Peter Seier Christensen
EU-ordfører