Lige nu undersøger EU, om hensynet til religion skal trumfe danske regler om dyrevelfærd. Det vil blandt andre tvinge Danmark til at rette os ind efter muslimske forskrifter om, at slagtning af dyr skal ske uden bedøvelse.

Denne bestialske praksis er i dag forbudt i Danmark. Godt nok sker slagtning af en stor del af danske kyllinger og køer ved halalmetoden – men altså ikke uden foregående bedøvelse. Det er ikke tilfældigt – det danske landbrug har en høj grad af dyrevelfærd.

Men det risikerer en kommende afgørelse i Den Europæiske Unions domstol at lave om på.

Lider i flere minutter

Ifølge Dyrenes Beskyttelse er slagtning uden bedøvelse ’frygtelig dyremishandling’. Eksperter i dyrevelfærd har vurderet, at slagtning uden bedøvelse medfører en høj grad af smerte og overlast på dyrene.

Når dyr halalslagtes, hænges de med hovedet nedad og får lov at forbløde fra et snit i halspulsåren. Det er en lang og smertefuld død, hvor dyret kan være op til flere minutter om at miste bevidstheden. Indtil da føler dyrene stor smerte, og at de risikerer at inhalere deres eget blod.

Det fastslår både Dyrenes Beskyttelse og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Efsa.

Indfører islam ad bagvejen

Det store flertal af europæiske borgere ønsker ikke, at regler om dyrevelfærd skal tage hensyn til religiøs praksis for slagtning. 87 procent af respondenterne i en stor undersøgelse om spørgsmålet svarede, at de ønsker dyrevelfærd sat før religiøse hensyn.

Sagen her viser, hvordan EU er et udemokratisk projekt. Som sædvanlig tager eurokraterne i Bruxelles ikke hensyn til befolkningerne. De ønsker kun én ting: Mere EU og mindre national selvbestemmelse.

I deres verden er muslimerne at betragte som en voksende gruppe af forbrugere, som det fælles marked skal indrette sig efter. De ender derfor som nyttige idioter for herboende muslimer, der nu kan få indført deres muslimske skikke ad bagvejen.

Vi skal tage kontrollen tilbage

Danmark er en stolt landbrugsnation. Det skal selvfølgelig være dansk lov og danske landmænd, der sætter standarden for dyrevelfærd i Danmark. Hidtil har hverken jødiske kosher-regler eller muslimske halal-regler haft indflydelse på dette.

Heller ikke en eventuel europæisk dom skal tillade dyremishandling. Det vil jeg personligt gøre alt for at forhindre.

Denne sag viser, at demokratiet i EU er et bedrag – man fristes til at sige, at imod Bruxelles jurister og bureaukrater kæmper selv fanden forgæves. Derfor venter der os et vigtigt opgør med EU – vi skal tage kontrollen tilbage.