I begyndelsen af Coronakrisen vedtog EU i al hast EU’s store genopretningsplan. Men planen gør mere end at holde hånden under økonomien.

 

Med planen følger, at  Europa-Kommissionen får magt over Danmarks økonomi – nu og i fremtiden. Det forsøger jeg og Nye Borgerlige at forhindre med et beslutningsforslag, der netop er blevet fremsat.

 

Udsigt til EU-skat og mere gæld

I planen indgår en genopretningsfond, som Mette Frederiksen desværre har tilsluttet sig på Danmarks vegne. Fonden er finansieret af 750 lånte milliarder. Det er penge, som danskerne kommer til at hæfte for solidarisk sammen med de andre lande – også de mest ustabile og uansvarlige.

 

De 390 milliarder kommer til at blive fordelt som rent tilskud. Det betyder med andre ord, at det er penge, som gives i gave fra økonomisk ansvarlige lande som Danmark til de lande i Syd, der ikke har haft styr på deres økonomi op til Coronakrisen. Samtidig er der skabt præcedens for, at fremtidige kriser fører til flere lån og mere solidarisk gæld.

 

Men den alvorligste konsekvens bliver, at EU vil indføre nye skatter samt arbejde imod at kunne opkræve skat direkte fra befolkningerne. Det er som bekendt ikke gratis at optage lån.

 

Danskerne fortjener at blive hørt

Længe har EU-projektet været udfordret af en udtalt skepsis i befolkningerne. Historisk set har danskerne stemt nej til de fleste forslag om at give EU mere magt.

 

Nu har EU’s regeringer så med henvisning til Coronakrisen tilsidesat befolkningernes ønske. Men pandemien ændrer ikke på, at danskerne aldrig har bedt om at komme i samme økonomiske båd som italienerne og spanierne. Vi har aldrig bedt om, at vores børn og børnebørn skulle finansiere overforbrug i andre lande.

Vores beslutningsforslag foreslår derfor en vejledende folkeafstemning, sådan som det historisk er blevet gjort i lignende sager. Hvis Mette Frederiksen respekterer danskerne og holder af vores nation, vil hun også turde at lade danskernes stemme blive hørt.