I morgen er jeg som klima- energiordfører i salen, når den seneste landsskadelige energiaftale i rækken skal vedtages i Folketingssalen: En aftale om fuldt stop for olie- og gasudvinding i Nordsøen fra år 2050.

De skadelige effekter er store: Danmark mister et provenu på 13 milliarder frem mod 2050. Danskerne skal finansiere aftalen med 90 millioner skattekroner hvert år frem mod 2050. Det er altså en direkte landsskadelig aftale.

Samtidig står der sort på hvidt i baggrundsnotatet, at det er meget tvivlsomt, om det globalt vil føre til en lavere udledning af CO2. Årsagen er, at udvindingen i Danmark foregår med en lav udledning af CO2 i sammenligning med andre lande.

Valg mellem at fryse eller blive flået
Her er altså tale om en endnu en meningsløs aftale, hvis eneste sikre effekter er ekstremt skadelige. Det er igen danskerne, der bliver ramt, fordi de folkevalgte sanseløst og forceret jagter den grønne omstilling.

Det er igen almindelige familier, der skal betale. Danskerne har i årevis betalt overpris for strøm for at finansiere den grønne omstilling, og nu skal tabet af nordsøolien så også kompenseres for med deres hårdt tjente penge.

Lige nu ser vi ind i en kold vinter, hvor prisen på elektricitet er det dobbelte af det normale. Det er der flere årsager til, men en af dem er netop politikernes forcerede overgang til energiformer, der ikke er pålidelige. Hvor længe vil danskerne finde sig i valget mellem at fryse eller at blive flået?

Vi skal bruge både olie og atomkraft
Jeg og Nye Borgerlige står for en energipolitik, der er realistisk. Derfor stemmer jeg og Nye Borgerlige nej til at stoppe for olie- og gasudvindingen.

Politikerne kan ikke tillade sig at skalte og valte med rigets indtægter kun for at tilfredsstille deres egne drømme om grøn omstilling. Danskerne har krav på, at vi politisk sikrer billig energi, som er forsyningssikker.

Vi skal overgå til vedvarende energi på en måde, der er realistisk og velovervejet. Det betyder, at vi gør klogt i at forsætte med udvindingen af olie og gas, samtidig med at vi baner vejen for forskning i atomkraft. Ikke nødvendigvis atomkraft i Danmark, men vi skal understøtte udviklingen på globalt plan.

Det er sund fornuft.

 

Læs her om hvorfor atomkraft er løsningen.