Det sker alt for ofte, at vi først erkender værdien af noget, når det er tabt. Den fejl er jeg alvorligt bange for, at danskerne risikerer at begå, når det kommer til landbruget. Danmark har altid været et landbrugsland. De bølgende kornmarker er indbegrebet af Danmark.

Men denne del af Danmarks kultur er alvorligt truet, fordi venstrefløjen spreder myter i befolkningen om, at danske landmænd både sviner, ødelægger klimaet, piner deres dyr og fylder svinekødet med antibiotika. Dermed har det gødet jorden – for at bruge et passende udtryk – for en politisk linje, der direkte sigter imod at tilintetgøre landbruget.

Derfor må og skal danskerne oplyses, inden det er for sent. De skal vide, at de mere end nogensinde kan være stolte af det danske landbrug. Fordi vi nok har verdens bedste målt på både CO2-udledning, miljøvenlighed og dyrevelfærd.

Innovative klima-helte
Det er er et held, at danske landmænd synes næsten umulige at slå ud af skiftende politiske bevægelser samt skinger retorik og mistænkeliggørelse. Landbruget er muligvis det erhverv, der har tilpasset sig de nye tider hurtigst.

Internationale undersøgelser har kåret Danmark til at være verdens mest innovative landbrugsnation. Et eksempel er, at landbruget siden 1990 har sænket CO2-udledningen med 17 %. Samtidig er produktionen steget med 31 %. Og netop det – at producere mere for mindre udledning – er indbegrebet af bæredygtighed.

Vi kan også tage fat i noget af det, Danmark er mest kendt for, nemlig mælk og svinekød. Målt på CO2-udledning er dansk mælk blandt verdens mest effektive og dansk svinekød har verdens lavest CO2-aftryk.

Landmænd er altså ikke store CO2-udledere men derimod i kraft af deres innovation og dygtighed ligefrem blandt de allermest effektive.

Mestre til at spare på antibiotika og pesticider
Faktisk er landbruget – stik imod venstrefløjens skræmmebillede – mestre i Europa til at spare på både antibiotika per gris og pesticider i produktionen af frugt og grønt. Med andre ord sparer danske landmænd på alt det, de sundhedsbevidste forbrugere i storbyen er så bange for.

Takket være en målrettet indsats og en innovativ landbrugssektor er danske landsmænds forbrug af antibiotika faldet med 38 % siden 2009. Når man sammenligner Danmark med andre Europæiske lande, der også har en stor svineproduktion, ligger vi på lavest målt i gram per gris.

Og når det kommer til pesticider, viser stikprøver af danske og udenlandske grøntsager, hvor der er markant færre pesticidfund end i udenlandsk frugt og grønt. I stikprøver fra hele EU var det kun 28 % af frugterne, der ikke indeholdt pesticidrester. I stikprøver fra Danmark var hele 56 % af frugterne helt fri for rester.

Derfor mener jeg, at vi har verdens bedste landbrug. Jeg vil forsat kæmpe imod myterne og i stedet pege på den værdi, som vi mister for altid, hvis venstrefløjen får deres vilje.

Læs også om, hvorfor Klimaloven truer dansk landbrug her.