Sveriges regering har besluttet at styrke deres forsvar ved at øge forsvarsbudgettet med ca. 40% over de kommende fem år samt fordoble antallet af værnepligtige.

Beslutningen kommer umiddelbart som følge af den stigende geopolitiske trussel fra Ruslands ekspansionistiske udenrigspolitik.

I Nye Borgerlige ønsker vi at følge trop og styrke vores forsvar. Danmarks forsvarspolitik skal sikre, at vi har et veludrustet og kampklart forsvar, der kan beskytte danskerne fra trusler udefra og sikre Danmarks interesser.

Det er afgørende, at Danmark får opbygget et slagkraftigt og mobiliseringsdygtigt forsvar, der kan beskytte hele Danmarks rige (inklusiv Grønland og Færøerne) mod udefrakommende trusler.

Det vil vi gøre ved at bruge 2% af vores af BNP – hvilket vi ifølge NATO-alliancen allerede er forpligtet til at gøre – på at modernisere og udbygge både hær, flåde, flyvevåben, den militære efterretningstjeneste samt andre forsvarsudgifter, og ved at styrke Danmarks beredskab ved at tilføre det flere ressourcer.

Derudover vil vi udvide værnepligten, så den både gælder mænd og kvinder.

I det hele taget skal der indkaldes flere til værnepligten, og de skal være der i mindst ni måneder, så de udvikler brugbare kompetencer, således at værnepligtige efter endt uddannelse kan indgå i et effektivt mobiliseringsforsvar.

Danmark bør også etablere en væsentlig og permanent militær tilstedeværelse i Arktis, som omfatter ubåde, isforstærkede skibe, tunge transportfly, en militærlufthavn og uddannelses- og træningsfaciliteter for specialtropper til kamp i arktiske områder.

Det er nemlig afgørende, at vi værner os mod de stigende trusler, der truer Danmark og danskernes sikkerhed.

Navnlig Rusland synes at udgøre en stigende trussel overfor Danmark og Europa, hvilket bl.a. ses ved deres konstante krænkelser af andre landes territorier, eksempelvis da de i september sejlede to krigsskibe gennem svenske farvande uden tilladelse.

Også islamisk terror udgør en væsentlig trussel overfor Danmark. Derfor skal Danmarks terrorbekæmpelsesorganer, navnlig efterretningstjenesterne, modtage den fornødne økonomiske støtte til at udføre deres arbejde for vores sikkerhed så godt, som det er muligt.

Dog bør Danmark afslutte sine engagementer i håbløse Mellemøstlige krigsstater som Afghanistan, da disse krige mest af alt har medført kaos, ødelæggelse og flygtningestrømme, mens de for Danmark blot har været hammerdyre, nedslidende på vores forsvar og i bund og grund dybt forfejlede.

Desuden er Danmark en handelsnation med stor produktion og gode forudsætninger for vareudveksling med omverdenen.

Derfor skal Danmarks udenrigs- og forsvarspolitik også sigte efter at forbedre vilkårene for global frihandel, økonomisk vækst og følgelig øget velstand i Danmark.