Sommernætterne har altid tilhørt de unge. Lykke og lyse nætter – det er, hvad jeg selv forbinder med mine teenageår. Men midt i agurketiden har der været mange beretninger om, at ‘ydmygelsesvold’ er på vej frem. Nu er blevet farligt at være ung, særligt en ung og hvid mand.

Ydmygelsesvolden er kommet over sundet fra Sverige, hvor fænomenet allerede er velbeskrevet. Der er tale om etnisk motiveret vold, som begås af unge med anden etnisk baggrund mod hvide.

Den 23. juli kunne vi for eksempel læse om en sag, hvor en mand med tyrkisk baggrund gennemtæskede en lyshåret dreng i Sønderborg og tvang ham til at kysse sin gerningsmands fødder.

Efterfølgende har gerningsmanden selv lagt videoen af ydmygelserne på nettet. Det handler ifølge en svensk undersøgelse om dominans. De er ifølge en tidligere gerningsmand ”i krig” mod svenskerne. Der er tale om, at unge med indvandrerbaggrund udser sig ofre, der ser lyse og skandinaviske ud, og som ofte færdes alene – forsvarsløse.

Svenske tilstande – nu også i Danmark

Den etnisk motiverede vold går ofte ud på, at en gruppe indvandrere omringer den unge svensker og udsætter ham for ydmygende behandling. De kan finde på at tvinge dem til at sluge cigaretskodder og drikke urin, imens de tiltaler dem ’skide svensker’ og ’horeunge’.

Det er i øvrigt ikke længe siden, at en rapport fra Unitos bekræftede en lignende mentalitet hos vores egne indvandrere. En anonym gymnasieelev med indvandrerbaggrund har eksempelvis udtalt, at det anses for at være ok at røve og tæske ”danskere”.

Jo mere forråelsen kommer til syne, des mere presserende bliver det at tage stilling til den kriminelle lavalder og en egentlig ungdomsdomstol.

I det kommende folketingsår vil jeg som retsordfører for Nye Borgerlige stille forslag til, hvordan vi konsekvent og med respekt for indvandrervoldens ofre kan komme indvandrervolden til livs.

Kærlig hilsen
Pernille

Nye Borgerliges forslag

Udvis de voksne kriminelle, som ikke har dansk statsborgerskab
Det mest effektive redskab til at forebygge kriminalitet blandt unge indvandrere er at udvise de voksne kriminelle udlændinge konsekvent og efter første dom.

Det vil afskrække de fleste unge indvandrere uden dansk statsborgerskab fra at begå kriminalitet og vil tydeliggøre at det danske samfund ikke accepterer dominansvold fra indvandrere.

Sænk den kriminelle lavalder til 12 år
Den kriminelle lavalder på 15 år er ikke hensigtsmæssig. Den 15årige er ikke voksen, men dømmes og straffes efter voksen-love. Den 14årige er straffri for sine handlinger, selv for grov vold og overlades til kommunens sagsbehandlere.

Børn skal ikke straffes som voksne, men uanset om man er 12, 15 eller 17 år gammel skal man kunne idømmes en strafsanktion af en dommer i en retssal. Straffen skal opleves retfærdig af ofret og virke afskrækkende.

Trusler, vold, røveri, afpresning, våben, voldtægt og narko (De 7 grove) skal altid medføre en ubetinget frihedsstraf.

Indfør en ungdomsdomstol som kan idømme både straf og andre sanktioner
I et retssamfund bør det være domstolene og ikke kommunen, der straffer. Derfor skal der oprettes en ungdomsdomstol, som får kompetence til at idømme straf til børn og unge mellem 12 og 18 år.

Kommunens sagsbehandlere og pædagoger er ikke de rette til at håndtere unge kriminelle.

En ungdomsdomstol vil kunne idømme den unge en sanktion, der er alderssvarende. Ungdomsdomstolen skal endvidere have en række redskaber med sanktioner, der sigter mod at bringe børn og unge på ret kurs og forebygge at de fortsætter deres kriminelle løbebane.

Betinget udvisning til unge kriminelle udlændinge
Hvis en ung udlænding i dømmes en straf for en af ovennævnte syv grove forseelser ledsages dommen af en betinget udvisning.

Udvisningen vil blive eksekveret, når den unge fylder 18 år, i fald han eller hun begår noget kriminelt igen inden da.