31.08.2016 Islam skal ingen indflydelse have i det danske samfund.

Vores nationale værdifællesskab bygger på frihed, ligeværd, demokrati og retsstat.

Det er værdier, der alle er i opposition til islam. Jo mere indflydelse islam opnår, desto mere svækker vi de værdier, der gør os danske og den kraft, der holder os sammen.

Men vi skal ikke forbyde islam. I et frit samfund, forbyder man ikke tanker, tro, holdninger og meninger.

Hvis vi gør det, vil vi ikke være bedre end Saudi Arabien, hvor man kastes i fængsel for at have biblen liggende i skuffen.

Vi skal heller ikke forbyde moskeer. At forbyde mursten er ingen løsning.

Mursten kan ikke holdes ansvarlige for indoktrinering, radikalisering og truslen om terror. Ligeså lidt, som man kan holde lastbilen i Nice ansvarlig for, at en muslimsk terrorist i sommer pløjede ind i en menneskemængde.

Hvad skal vi så gøre for at styrke vores nationale værdifællesskab og dæmme op for islams nedbrydende indflydelse?

Vi kan og skal gøre meget mere, end der bliver gjort i dag.

Nye Borgerlige har to mål med partiets udlændingepolitik:

 1. Udlændinge skal ikke være en belastning for vores samfund
 2. Islam skal forvises til privaten og ingen indflydelse have i samfundet.

For det første skal vi gøre op med 33 års fejlslagen udlændingepolitik, som i dag udgør et altoverskyggende problem og truer med at ødelægge det samfund, vores forældre og deres forældre før dem byggede op.

Nye Borgerlige har formuleret en udlændingepolitik i ti punkter:

 1. Vi vil knytte retten til offentlig forsørgelse til statsborgerskabet. Udlændinge skal kunne forsørge sig selv, hvis de vil bo i Danmark
 2. Udlændinge skal tegne en obligatorisk forsikring mod arbejdsløshed og sygdom. Udgiften her til kan fradrages i skatten
 3. Udlændinge, der ikke kan forsørge sig selv, skal udvises
 4. Al offentlig støtte til integration skal stoppes. Det er et personligt ansvar at integrere sig – ikke en offentlig opgave
 5. Vi vil stoppe muligheden for at søge asyl i Danmark
 6. Vi vil sende alle migranter på midlertidig opholdstilladelse hjem, når opholdstilladelsen udløber
 7. Vi vil kun give statsborgerskab til udlændinge, der har assimileret sig i Danmark
 8. Vi vil udvise alle kriminelle udlændinge, når de bliver dømt for overtrædelse af straffeloven
 9. Vi vil indføre en permanent grænsekontrol
 10. Vi vil tage statsborgerskabet fra indvandrere, der har fået tildelt indfødsret, hvis de dømmes for grov kriminalitet i Danmark.

Enhver konvention, der står i vejen for at gennemføre vores politik, skal opsiges.

For det andet skal vi sørge for, at islam ingen indflydelse får på vores samfund. Hverken gennem fordøren eller gennem bagdøren.

 1. Vi vil ikke tillade offentlig særbehandling af muslimer. Hverken i svømmehaller, daginstitutioner, på uddannelsessteder eller andre steder i det offentlige rum. Ingen badeforhæng, halalmad, bederum eller anden form for særbehandling.
 2. Vi vil ikke tillade piger at bære muslimsk tørklæde i skoletiden. Hvad de gør i deres fritid, må de selv om.
 3. Vi vil ikke tillade kvinder i offentlige stillinger at være tildækkede. Muslimske tørklæder kan man have på i fritiden – ikke på arbejde i det offentlige. Hvad private virksomheder tillader, må de selv om.
 4. Vi vil ikke give tilskud til muslimske gymnasier og skoler. Islam undertrykker de demokratiske værdier, det danske samfund bygger på, og de muslimske skoler skal derfor ikke have offentlig støtte.
 5. Vi vil fjerne den særlige opholdstilladelse til religiøse prædikanter. Imamer fra de arabiske lande må søge om ophold på lige fod med alle andre udlændinge.

For det tredje skal vi styrke ytringsfriheden. Vi skal frit kunne kritisere religioner, men skærpe muligheden for at retsforfølge folk, der truer med og opfordrer til vold.

 1. Vi vil afskaffe racismeparagraffen 266b
 2. Vi vil fjerne blasfemiparagraffen
 3. Vi vil ikke tillade at islamiske forkyndere kan opfordre til og retfærdiggøre vold mod kvinder, homoseksuelle og anderledes troende under dække af koranen.