06.06.2017 Politikerne er ansvarlig for en deroute, der kan ende med at folk mister tilliden til Folketinget, til myndighederne og til loven.

Da jeg læste Lars Løkkes grundlovstale i aftes blev jeg vred. Vred over den nedladende holdning han viser den danske befolkning. Vred over alle de floskler, han lukker ud. Vred over den moraliseren han tiltager sig ret til uden at have det. Vred over, at han forsøger at tale sig ud af sin forbandende pligt til at handle.

Jo, danskerne ’står sammen’. Det har vi altid gjort. Det er derfor danskerne har overlevet som folk i 1.000 år. Det behøver vi ikke nogen statsminister til at minde os om.

Jo, vores værdier er stærke. Vi tror på friheden, ligeværdet, folkestyret og retsstaten. Det holder vi ikke op med, selvom vi bliver angrebet af islams jihadister.

Jo, danskerne er åbne overfor verden. Vi lever i den, rejser i den, nyder oplevelserne og rigdommene, den byder på. Sådan har danskerne altid været. Det ligger i vores DNA. Det skal ingen statsminister forklare os og belære os om.

Hans floskler er så tomme for mening og så fulde af gylle, at det giver fysisk ubehag.

Statsministeren er ikke ’far’ for danskerne. Han er chef for regeringen. Hans job er ikke at moralisere og retlede danskerne eller føle på vores vegne. Hans job er at løse de udfordringer, der truer vores samfund, så danskerne kan leve deres liv i frihed til at søge rigdom og lykke på den vis, der passer dem bedst.

Vi skal forsvare os mod truslen, som kommer ud af islamiske diktaturer i Mellemøsten, ud af imamers prædiken i moskeer i vestlige demokratier og ud af globale islamiske bevægelser.

De iblandt os, der sympatiserer med volden og islamismen, skal vi have ud. Vi skal sikre os, at nye ikke kommer ind, og vi skal erkende, at tolerance overfor de intolerante vil blive vores egen undergang.

Selvforsvaret bliver tandløst, når Danmark er bundet af hensyn til konventioner og af hensyn til Merkels EU.

Danmark kan ikke forsvare sig selv, når vi har lagt os selv i lænker. De lænker skal sprænges.

Men det vil statsministeren og Venstre ikke. De nægter at gøre det rigtige og nødvendige i forsvaret mod de trusler, som følger i kølvandet på migrationen fra de muslimske lande.

Danskerne får i stedet at vide, at vi skal slappe af, fortsætte med at gå på arbejde og betale vores skat og så ellers ’stå sammen’, ’vælge lyset frem for mørket’ og ’tro på at vores værdier vinder til sidst’.

Det er utåleligt.

Vi skal ikke acceptere at leve med koranklodser i gaderne og truslen om at den næste varevogn, der kommer imod os, kan være bemandet med muslimer på jihadudflugt.

Vi skal ikke acceptere hverdagsvolden fra uintegrerbare muslimske indvandrere, hvor sagesløse overfaldes, piger voldtages og demokratiske indvandrere trues og chikaneres til retvis muslimsk levevis.

Vi skal ikke acceptere ufriheden, fordi vi har en statsminister, der nægter at gøre det, han bør.

Det ligger ikke til menneskets natur at lade sig undertrykke.

Hvis staten ikke forsvarer befolkningens frihed og sikkerhed, så skaber det splid og mistillid til systemet. En mistillid, der kan resultere i anarki, selvtægt og i værste fald borgerkrigslignende tilstande.

Lov og orden er en grundpille i ethvert demokrati og retsstat. Men erfaringerne viser, at lov og orden kun eksisterer, så længe staten lever op til sit ansvar og forsvarer borgernes frihed og sikkerhed.

Det gør politikerne ikke.