De har tallene i Finansministeriet. I dag kom de ud med dem. Det offentlige forbrug stiger næste år mere end dobbelt så meget, som finansminister Claus Hjorth Frederiksen stillede i udsigt i sommer.
Pengene fosser ud af kassen for at finansiere det stadigt stigende antal migranter, som tager ophold her i landet.

Udgifterne er i første omgang de mange milliarder, som migranternes indkvartering, forsørgelse og sagsbehandling koster. Til næste år, når de har fået asyl, stiger overførselsindkomsterne også, for så skal vi finansiere migranternes integrationsydelser, børnecheck, boligsikring mv.

Når familiesammenføringerne tager fart, kan vi gange udgifterne op til mere end det dobbelte. Og de eneste, der er til at betale regningen, er de danske skatteydere.

En blå regering, som burde have lavere skatter og lavere offentligt forbrug øverst på dagsordenen, bliver i løbet af denne valgperiode i stedet nødt til at hæve skatterne for at finansiere gildet.

En blå regering starter dermed den onde spiral, som ellers er socialisternes varemærke: Stigende skatter medfører lavere vækst, som giver større arbejdsløshed og dermed igen stigende offentlige udgifter og igen stigende skatter.

Den blå regering er skyld i, at vi alle i løbet af få år bliver fattigere.

Det går ikke kun ud over de gamle, som får en ringere service. Det er en regning, som vi skal slæbe med os i rigtigt mange år fremover. En regning, der også vil ligge som et åg på vores børns skuldre.

Det går simpelthen ikke. Det er dybt uansvarligt.

Det behøvede ikke gå så galt.

Hvis blot de blå politikere havde modet til at gøre det nødvendige og stoppe migrationen, så kunne vi i stedet starte en positiv spiral.

Der er mange andre gode grunde til at stoppe den store strøm af migranter, men at strømmen vil gøre os alle sammen fattigere, burde være årsag nok for en blå regering og det flertal, der står bag den.

Et stop for migration ville sænke det offentlige forbrug. Det ville give plads til skattelettelser, som ville øge væksten og beskæftigelsen og igen sænke udgifterne til overførselsindkomster, og så kunne vi sænke skatten endnu mere og køre videre i en positiv spiral.

Danmark har ikke fortjent politikere, der sætter klap for øjet og ødelægger den velstand, som generationer har slidt for at skabe.