I foråret opdagede personalet på udrejsecentret Kærshovedgaard, at en af de udviste på centret er en radikal muslim med stærke forbindelser til terrornetværket Al Qaeda. Personalet mener, at han er Al Qaedas mand nummer 1 i Skandinavien.

Det indberettede personalet til Politiets Efterretningstjeneste, som de har pligt til, men der er siden da ikke skredet ind.

Den potentielle terrorist går frit omkring. Han kan frit holde kontakt til sine terroristvenner i netværket, og de danske myndigheder har ingen mulighed for at skride ind og sætte ham bag lås og slå, før han går i aktion og aktivt planlægger eller udfører et terrorangreb.

Og så risikerer vi jo, det er for sent.

Jeg ved godt, at denne historie lyder vanvittig for de fleste. Hvordan kan det gå for sig, at en mistænkt terroristleder får lov at færdes frit i blandt os?

Men det er altså sådan, det er med den udlændingepolitik, alle de store partier holder fast i.

Både Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet – og senest også Danmarksdemokraterne – fastholder, at afgørelser fra den aktivistiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg altid og uden undtagelser skal gælde i Danmark.

Det betyder, at kriminelle udviste, der ikke rejser frivilligt og ikke kan tvangsudsendes, ikke må frihedsberøves. Der skal være fri adgang til at komme og gå på udrejsecenteret. Porten må ikke låses.

Det har man besluttet i Strasbourg. Der er faldet flere dom om det, og de domme har alle de danske politikere i de store partier valgt at rette sig efter.

Derfor er der en stor diskussion blandt de andre partier om, hvor udrejsecentrene skal ligge. For lige meget, hvor de ligger, vil lokalområdet blive oversvømmet af kriminelle udlændinge, som ikke har mere at tabe og både begår vold og tyveri, hvor de færdes.

Det gamle forslag fra Venstre under Lars Løkke Rasmussen om at lægge et udrejsecenter på øen Lindholm, løb ind i samme problemstilling. For når det var en lille ø, ville regeringen være nødt til at sørge for en færge, der kunne sejle de kriminelle udlændinge frem og tilbage flere gange om dagen, ellers ville man forbryde sig imod menneskerettighedsdomstolens meget vidtgående afgørelse.

Selv det faktum har ikke fået hverken Venstre, DF, Konservative Folkeparti og heller ikke Damarksdemokraterne til at opgive ideen om Lindholm. Den idé holder de fast i, samtidig med at de holder fast i konventionerne.

Det strider mod sund fornuft.

Hvis de andre politikere nu kunne komme ned fra træet og holde op med at betragte enhver afgørelse fra den aktivistiske domstol i Strasbourg som hellige skrifter, så kunne vi i Folketinget beslutte at gøre det eneste rigtige og fornuftige.

At når man er udvist og nægter at forlade Danmark, så må man finde sig i, at man ikke får lov til at gå frit omkring, gå på café i gågaden og på tyvetogt til villakvarteret. Så skal man blive på udrejsecenteret.

Populært sagt, så skal der kun være én dør i et udrejsecenter, og det er døren ud af Danmark.

Jeg håber virkelig, at både Venstre, Konservative Folkeparti, DF og Danmarksdemokraterne efter denne groteske sag, kan se, at det ikke kan fortsætte på denne måde.

Kærlig hilsen
Pernille