Regeringen og Dansk Folkeparti bryster sig af at have gennemført mange stramninger på udlændingeområdet.

Indtil videre er der gennemført 67 såkaldte stramninger. Men hvorfor lave 67 stramninger? Hvis det er nødvendigt at gennemføre så mange stramninger, må det være fordi, de ikke er effektive.

Hvis de tog fat om nældens rod og gennemførte nogle få, men effektive stramninger, var det vel ikke nødvendigt med 67 stramninger.

Hvad er det så, som de kalder stramninger? Listen ligger på Udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside.

Mange af dem er det nok en tilsnigelse at kalde for udlændingestramninger. Har denne mon nogen betydning for tilstrømningen af migranter til Danmark?

”Elektronisk adgangskontrol i udrejsecentre”

Eller hvad med denne?

”Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene”

Eller denne?

”Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning”

Mange virker som selvfølgeligheder, som man kan undre sig over ikke er indført tidligere, som f.eks.:

”Absolut krav om tilbagebetaling af hjælp ydet til repatriering, når fortrydelsesretten anvendes”

Og denne:

”Mulighed for at sanktionere overtrædelse af husorden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge”

Andre eksempler er:

”Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge”

”Gebyrbetaling på permanent opholdstilladelse”

”Indførelse af obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere”

”Udgangskarantæne fra afsoning i fængsel ved manglende medvirken til afsoning i fodlænke”

”Bedre mulighed for, at myndighederne kan optage, opbevare og behandle biometriske data om udlændinge til brug for identifikation og identitetskontrol”

Det nærmer sig falsk varebetegnelse, hvis disse minimale tiltag fremstilles som om, der er ved at komme styr på dansk udlændingepolitik.

Nye Borgerlige stiller tre ufravigelige krav til enhver, der vil være statsminister med vores støtte:

  1. Stop for al asyl i Danmark.
  2. Kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom – konsekvent og uden undtagelse.
  3. Udlændinge skal forsørge sig selv – ellers må de rejse.

Det er tre udlændingestramninger, der virker!

Peter Seier Christensen

 

Den fulde liste kan se via linket nedenfor:

http://uim.dk/gennemforte-stramninger-pa-udlaendingeomradet