23.05.17 De beder os ’stå sammen’ og ’leve videre som før’. Men det er noget vås. For enhver idiot kan se, at vi ikke lever som før. Politikerne har ladet koranklodser, sikkerhedskontroller og øget overvågning blive en del af vores hverdag.

Den største trussel mod vores frie, demokratiske samfund er ikke det antal muslimer, der med islamiske særkrav, voldsdominans og terror åbenlyst kæmper for at gennemtvinge deres totalitære ideologi.

Den største trussel er de berøringsangste og faktaresistente politikere, der strør om sig med varm luft og tom snak i stedet for at handle rationelt og konsekvent – og som i misforstået hensyn tillader en totalitær ideologi forklædt som religion at undertrykke vores frihed.

De voldelige muslimer kan vi godt få bugt med. De er lette at spotte, er stadig i mindretal og vil med enkle, demokratiske midler kunne afvæbnes og/eller udvises. Hvis blot politikerne handlede i stedet for at snakke.

Det er tid til at vælge politikere, der har modet til at handle politisk og viljen til at sætte danskerne først.

For at sikre vores fred og frihed må et flertal i befolkningen vælge politikere, der erkender, at terror, voldsdominans og islamiseringen af vores samfund er tre sider af samme sag; udbredelsen af en islamisk ideologi, der spreder vold og ødelæggelse, hvor den vinder frem. En ideologi, der strider mod alt, hvad vores samfund bygger på.

Islamisk terror er ikke enkeltstående psykopaters værk. Islamisk terror er politisk motiveret vold begået mod civile.

Og selv om den islamiske terror – endnu – trækker større overskrifter end den voldsdominans og islamisering, som politikerne har ladet blive en del af vores dagligdag, så er målet det samme – at undertrykke og omstyrte enhver levevis, der strider imod den islamiske ideologi.

Islamisering, terror og voldsdominans er politiske problemer. Og politiske problemer kræver politiske løsninger.

Nye Borgerlige vil:

  • Indføre asylstop og udvise migranter på midlertidigt ophold, når opholdstilladelsen udløber
  • Udvise udlændinge, der ikke kan sikre egen forsørgelse
  • Udvise kriminelle udlændinge efter første dom
  • Tage statsborgerskabet fra indvandrere, der har fået tildelt indfødsret, hvis de dømmes for grov kriminalitet
  • Stoppe offentlig støtte til islamiske formål; slut med opdelte svømmehaller, tilskud til muslimske skoler, moskéer, foreninger og halalmad på offentlige institutioner og arbejdspladser
  • Forbyde islamiske forkyndere at opfordre til og retfærdiggøre vold mod kvinder, homoseksuelle og anderledes troende under dække af koranen
  • Udtræde af eller reformere enhver konvention og overstatslig aftale, som forhindrer danskerne i at bestemme politikken i Danmark.

I Danmark har vi valgt 179 medlemmer til Folketinget for at handle politisk på vores vegne; til at forsvare vores frihed og beskytte os mod indre og ydre fjender. Men i stedet for at handle, fylder de os med floskler om sammenhold og fælles løsninger, lægger ansvaret for vores frihed i hænderne på EU og kæmper ideologiske kampe for fremmede befolkninger.

Politikerne har fået magten, men de løfter ikke ansvaret. De fører sig frem som konventionsdukse og verdensfrelsere, imens de åbenlyst svigter det folk, de er valgt til at repræsentere.

De har tydeligvis hverken modet eller viljen til at gribe fat om nældens rod, tage et opgør med forældede konventioner og holde udemokratiske kræfter, der truer danskernes frihed, ude af vores samfund.

Når politikerne lukker øjnene for problemerne og underkaster sig totalitære ideologier, så sætter de ikke bare vores demokrati over styr. De risikerer også vores retsstat. For med undertrykkelse følger magtesløshed, vrede, desperation og i værste fald selvtægt eller borgerkrigslignende tilstande. Dertil skal vi ikke nå.