Folketinget skal ikke misbruges til at blåstemple regeringens lovbrud. Derfor skal loven, der lovliggør den ulovlige nedlæggelse af minkerhvervet, stoppes.

Det er det eneste rigtige at gøre, efter vi i den forløbne måned har fået rullet en demokratisk skandale ud, som ikke er set alvorligere i den tid, jeg kan huske tilbage.
Det kan vi godt tvinge Mette Frederiksen til, hvis vi står sammen i blå blok.

Grundlovens paragraf 73 giver et mindretal i Folketinget mulighed for at udskyde en vedtaget lov om ekspropriation fra at træde i kraft til efter et folketingsvalg.
Regeringen har sammen med venstrefløjen og Radikale Venstre aftalt, at de vil vedtage en lov i Folketinget, som gør Mette Frederiksens lovbrud lovligt. Altså flertallet bag regeringen vil blåstemple hele ekspropriationen af minkerhvervet.

Loven har fået nummer L77. Den blev førstebehandlet den 13. november. Den 10. december stemmer venstrefløjen den igennem sammen med regeringen og håber dermed at have reddet regeringen fra at blive stillet til ansvar for dens brud på grundloven.

Det vil være en skændsel.

Hvis vi står sammen i blå blok, kan vi bremse loven. Mette Frederiksen får dermed ikke Folketingets tilgivelse for sit grundlovsbrud.

Hvis statsministeren insisterer på at køre videre i samme spor, må hun tage et folketingsvalg og lade danskerne blive hørt.

Så må danskerne tage stilling til, om statsministeren fortsat skal hedde Mette Frederiksen efter et valg, eller om et grundlovsbrud i bagagen er lige en tand for tungt til at fortjene danskernes tillid.

Jeg og Nye Borgerlige er ikke i tvivl. Man kan ikke blive siddende som statsminister, når man bryder Grundloven, når ens ministre lyver om det, man selv fortsætter lovbruddet ufortrødent, og man efterfølgende forsøger at vaske sig selv ren ved at presse en lov igennem Folketinget, der giver lovhjemmel på efterkrav.

Så er målet fuldt. Så må folkestyret træde i karakter. Så må danskerne høres.

Det forsøgte vi i sidste uge med et mistillidsvotum til regeringen. Det var der ikke flertal for. Nu forsøger vi igen. Denne gang med Grundlovens paragraf 73 i hånden. Og nu skal vi ’kun’ bruge 60 mandater.

Den 10. december efter afstemningen i folketingssalen vil jeg, Mette Thiesen, Peter Seier Christensen og Lars Boje Mathiesen være på plads med lister og kuglepenne for at få de 60 underskrifter i hus.

Får vi opbakning fra de andre i blå blok, er regeringens lovliggørelse af det ulovlige afværget, indtil Mette Frederiksen lader danskernes stemme høre.
Styrk Folkestyret – Stop regeringen.

Kærlig hilsen
Pernille

Grundlovens paragraf 73

§ 73. Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

Stk. 2. Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan en trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til folketinget har fundet sted, og forslaget påny er vedtaget af det derefter sammentrædende folketing.

Stk. 3. Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan indbringes for domstolene. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.

Regningen skal betales uanset hvad

Det kommer uanset hvem, der bliver statsminister efter næste valg, til at koste danske skatteydere et tocifret milliardbeløb i erstatninger.

For selvfølgelig er staten erstatningspligtig, når man lukker virksomheder, stopper produktion og gør investeringer værdiløse.

Mette Frederiksens uansvarlige omgang med loven giver en regning, som vi alle sammen hæfter for solidarisk. Sådan må det være i et retssamfund.

Ekspropriation er det, når staten overtager ens ejendom. Det kan man godt, hvis det vurderes at være nødvendigt og til gavn for almenvellet.

Men når staten på den måde konfiskerer andres ejendom, lukker deres virksomheder og forhindrer dem i at drive forretning og tjene til føden, har de som borgere krav på fuld erstatning.

Den fulde erstatning skal udbetales uanset, om regeringen har loven med sig eller loven imod sig.

Minkavlernes erstatningssager kan derfor godt og bør også snarest muligt gå i gang, selv om vi i de blå partier stiller Mette Frederiksen til ansvar i mødet med danskerens stemme.

Sundhedsmyndighederne undsiger regeringen

”Og hvad så med folkesundheden?”, vil nogen måske spørge.

Dertil er der at sige, at Statens Seruminstitut aldrig har anbefalet at lukke minkerhvervet. Det er ikke det, den sundhedsfaglige anbefaling gik på.

Man kunne godt have valgt en løsning, hvor minkerhvervet kunne have fortsat ved at lade avlsdyrene overleve. Men det indgik ikke i regeringens planer.

Regeringen har i den grad misbrugt de faglige anbefalinger til at fremme deres eget politiske projekt, som gik ud på at få alle mink væk og erhvervet nedlagt.

Det fik så sent som i går Statens Seruminstitut til at frabede sig at blive taget til indtægt for regeringens ulovlige og rent politiske beslutninger i det lovforslag, som skal renvaske regeringen.