Alle borgerlige partier – ja selv Socialdemokraterne – siger, at antallet af indvandrere betyder noget.

Men ingen af partierne evner at sætte tal på, hvad de mener, er grænsen for, hvor mange mennesker Danmark årligt skal modtage fra de flygtningeproducerende områder af verden.
Det gør Nye Borgerlige.

Situationen er i dag så kritisk, at vi mener, at grænsen for hvad vi som samfund, folk og kultur kan rumme på nuværende tidspunkt er nået.

Vi vil derfor sige stop for alle asylansøgere, der kommer ind over vores grænser. Asylansøgere skal afvises på grænsen, og for at kunne det, skal vi have en effektiv grænsekontrol.

Det skal være slut med at 100.000 vis af mennesker vandrer op gennem Europa i søgen efter det mest gunstige sted at slå sig ned. Det er uværdigt og bringer kun problemer med sig for både flygtningene og for de lande, som skal huse dem.

Krigsflygtninge, som allerede er i Danmark på midlertidigt ophold, skal returneres til nærområderne hurtigst muligt efter sikring af, at sundhedsforholdene i lejrene er acceptable.

Når situationen i Danmark igen er kommet under kontrol, og når kommunerne melder overskud til at løfte opgaven uden at hæve skatten, vil vi tilbyde FN at modtage og integrere personligt forfulgte flygtninge – udelukkende familier med små børn – som i dag lever i FN’s flygtningelejre rundt om i verdens brændpunkter.

Vi mener, at de 500 personligt forfulgte flygtninge, som FN hidtil har bedt os tage imod årligt, vil være et passende antal at hjælpe.

Familierne vil blive tilbudt at søge asyl, mens de er i lejren, og danske myndigheder vil gennem interviews med ansøgerne tildele asyl til de familier, som virker mest motiverede og bedst egnede til at blive integreret i det danske samfund, baseret på ansøgernes værdier, uddannelsesniveau og behov.

De vil få ophold i Danmark under forudsætning af, at de overholder loven og forsøger at skaffe sig et job, få sig en uddannelse og blive selvforsørgende.

Ved at modtage hele familien på én gang, sikrer vi os et overblik over antallet, fordi der ikke senere vil være behov for familiesammenføring.

Den store hæmsko for at gennemføre denne ansvarlige flygtningepolitik er FN’s Flygtningekonvention. Den er forældet og tilskynder migranter at shoppe rundt i Europa. Nye Borgerlige vil derfor opsige flygtningekonventionen.