04.06.2017 Det skal være slut med at give dansk statsborgerskab til indvandrere og efterkommere fra lande, som er præget af islamisk kultur, og hvor vi ved, at indvandrerne og deres efterkommere langt oftere begår kriminalitet end danskere, når de kommer hertil.

Sidste år fik 15.000 indvandrere dansk statsborgerskab. Flertallet kom fra Irak, Afghanistan, Somalia og Tyrkiet. Det er en tredobling i forhold til i 2015.

Vi ved fra Danmarks Statistik, at indvandrere fra disse lande er langt mere kriminelle end danskere.

Det er en skændsel, at en borgerlig regering med DF som største støtteparti giver statsborgerskab til så mange, når vi ved, at det påfører samfundet mere kriminalitet og flere udgifter til offentlig forsørgelse.

Man skal være ustraffet for at opnå dansk indfødsret, men hvad hjælper det, når børn af indvandrere fra de muslimske lande klarer sig markant dårligere end deres forældre?

I Danmark er mandlige efterkommere af indvandrere fra ni lande – Afghanistan, Irak, Iran, Marokko, Pakistan, Somalia, Syrien og Tyrkiet – mere end dobbelt så kriminelle som mænd generelt . Fra Somalia og Libanon er de tre gange så kriminelle, som mænd generelt.

Og beskæftigelsesfrekvensen for efterkommere fra de muslimske lande er op til 25% lavere end for danskere. Det bliver altså værre for hver generation. Ikke bedre.

Danmark skal stoppe med at tildele statsborgerskaber til indvandrere fra disse ni lande. Vi må sætte bremsen i og stoppe nedbrydningen af vores land.

Og det skal ikke kun gælde indvandrerne, men også deres efterkommere, så længe de bliver ved at gifte sig med hinanden og fører deres islamiske kultur videre.

Først når en efterkommer fra et af disse lande har én forælder, der er dansk, skal vedkommende kunne ansøge om dansk statsborgerskab.

I dag giver politikerne statsborgerskab til tusindvis af indvandrere, som er rundet af en kultur, hvor kvinder undertrykkes, homoseksuelle betragtes som syge, og hvor jøder og kristne forfølges.

Fra undersøgelser ved vi, at 65% af alle muslimer i Europa mener, at religiøse love er vigtigere end demokratisk vedtaget lovgivning. Det betyder i praksis, at to ud af tre muslimer i Europa mener, at landets love må vige, når de strider imod islam.

Konsekvensen af den muslimske indvandring i vores samfund er tydelig. Kvinder bliver voldtaget, mænd bliver stukket ned på åben gade og homoseksuelle bliver chikaneret. Politikerne byder os en hverdag med mere og grovere vold, med koranklodser i gaderne, med øget overvågning og med politibeskyttelse af jøder, debattører og andre, der formaster sig til at kritisere islam.

Vi må stille krav om, at statsborgerskab ikke tildeles indvandrere og efterkommere fra lande, som er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, som hviler på islamisk kultur og som dermed udgør en sikkerhedsrisiko for det danske folk.