Det er ikke nogen hemmelighed, at Nye Borgerlige er modstandere af den kommende klimalov, som vil reducere Danmarks CO2 udledning med 70 %. Klimaloven var en dårlig ide inden coronakrisen. Den er en endnu dårligere ide i dag.

Vi har ikke brug for at klatte med pengene i denne situation. Vi har rigelig andet at bruge dem på.

Presser på med klimalov

Alligevel presser især venstrefløjen på for at få sat gang i reduktionerne med en klimalov. Har de ikke opdaget, at vi står midt i en voldsom krise?

En 70 % reduktion af Danmarks udledning vil ikke have nogen effekt på verdens samlede CO2-udledning, da Danmarks udledning kun er på ca. 0.1 % af verdens samlede udledning. Selv om vi stoppede al udledning i Danmark i morgen, ville det ingen effekt på klimaet have overhovedet. Det ved partierne godt.

Det fremgår af forslaget til en klimaloven, at ”Danmark skal være et foregangsland i den internationale klimaindsats, som kan inspirere og påvirke resten af verden”.

Jeg tror ikke på, at verden er særlig optaget af, hvad Danmark foretager sig på dette område. At de skulle lade sig inspirere af os er en luftig fantasi, som kommer til at koste os dyrt.

Og haster det så meget lige nu med den klimalov? Jeg tror, at ”resten af verden” er mere optaget af corona lige nu, og at den vil være mere optaget af en økonomisk genrejsning, når den sundhedsmæssige krise er overstået.

Vi burde derfor som minimum sparke klimaloven til hjørne i et års tid eller to, indtil vi forhåbentlig har lagt de værste skadevirkninger af coronakrisen bag os. Det vil være det mest ansvarlige at gøre.

At sænke den økonomiske vækst i Danmark, er den helt forkerte måde at gribe problemet an på. Kun et velstående land i økonomisk fremgang vil have råd til nye og renere teknologier.

Erstat klimaloven med ny teknologi

Ved at fremme fortsat økonomisk vækst, vil der være midler til at udvikle nye og bedre teknologier, som kan løse problemet på rentabel vis. Bedre end klimaloven kan det.

Danmark har som en højteknologisk land også sin rolle at spille her, og det vil være skadeligt, hvis Danmarks økonomiske vækst hæmmes, som følge af kortsigtede og virkningsløse reduktionsmål.

Derfor vil en klimapolitik, der svækker den økonomiske vækst og jobskabelsen i Danmark, gøre mere skade, end den gavner. Det gælder generelt, og det gælder i særdeleshed i den situation vi står i lige nu.

Peter Seier Christensen
Klimaordfører