Regeringen har i dag tvangslukket en masse små virksomheder. Det var nødvendigt for at bremse smittespredningen. Vi er alle sammen nødt til at lide afsavn, opføre os ansvarligt og overholde retningslinjerne.

Hvis vi ikke gør det, vil corona-virussen sprede sig hurtigere, belaste sundhedsvæsenet, og endnu flere syge, gamle og svækkede danskere vil dø af en sygdom, som vi ikke har nogen kur imod.

Det er alvor. Det bliver dyrt for samfundet, og det vil koste os alle sammen i velstand.

Men i denne situation er det vigtigt, at ingen bliver efterladt på perronen.

Små virksomheder skal hjælpes bedre

Det er min bekymring, at de selvstændige erhvervsdrivende og de mindre virksomheder ikke bliver hjulpet så godt, som de fortjener og har krav på med regeringens hjælpepakke.

Jeg og vores frihedsordfører Lars Boje Mathiesen har netop været hos finansminister Nicolai Wammen, hvor jeg fik lejlighed til at konkretisere vores bekymringer over pakken, som regeringen præsenterede i dag.

100 procents erstatning til virksomheder

Når staten påbyder at lukke en virksomhed, er det for Nye Borgerlige at ligne ved ekspropriation. Der bør til de virksomheder derfor ydes 100 procent kompensation for dokumenterede tab i den periode, hvor virksomheden pålægges at lukke.

Regeringen vil kun give en mindre kompensation. Det er ikke rimeligt. Det vil vi kæmpe for at ændre i den endelige aftale.

De øvrige virksomheder, som rammes på omsætning og indtjening på grund af Corona-virus og de indgreb, som staten foretager, bør kompenseres i forhold til deres reelle tab. Regeringens udspil har opstillet nogle meget rigide procentsatser.

Individuel vurdering

Nye Borgerlige foretrækker en meget mere fleksibel kompensation baseret på virksomhedens konkrete tab.

Når man i det offentlige laver kasser, så er der altid nogen, der ikke passer ind i kassen og falder udenfor. Det skal vi undgå. Ingen selvstændige erhvervsdrivende og små virksomheder skal efterlades på perronen.

Derfor skal der foretages en individuel vurdering af den enkelte virksomheds tab på grund af corona og regeringens indgreb, som virksomheden får kompensation for.

Alle virksomheder er forskellige og bør behandles derefter.

Flere forslag til ministeren

Jeg havde også et par ekstra forslag med til finansministeren, som jeg håber, han tager med i det endelige udspil.

Staten og kommunerne skal betale deres regninger med det samme til de private leverandører. De fleste kommuner har betalingsfrister på 30 eller 60 dage. Straksbetaling fra både staten og kommunerne vil styrke virksomhedernes likviditet.

Og så skal freelancere, musikere og kunstnere omfattes af reglerne for lønkompensation til selvstændige. Det er en gruppe, som vi ellers vil efterlade uden hjælp.

Vi skal passe på hinanden i denne tid. Det er dyrt at lade være. Både økonomisk og menneskeligt.

Kærlig hilsen
Pernille