27.08.2017 Islams værdier og demokratiske værdier modarbejder hinanden. Jo mere islam fylder i samfundet, desto mindre plads er der til demokrati.

Derfor burde det være indlysende, at islam ingen indflydelse skal have i et demokratisk samfund. Når man giver tilskud til skoler, der baserer sig helt eller delvist på islamiske værdier, modarbejder man demokratiet.

Sådan er det. Det er logisk, indlysende og rigtigt. Det skal man altså holde op med.

Den nuværende og den tidligere undervisningsminister kan begge godt se, den er gal med de muslimske friskoler, men de vil helst ikke sige det, som det er, og slet ikke gøre det rigtige og nødvendige.

Undervisningsminister Merete Riisager fra LA, siger nu, at hun vil gennemføre en demokrati-test af alle nye friskoler. Men hun siger ikke, at konsekvensen nødvendigvis må blive, at ingen muslimske friskoler herefter kan oprettes.

Sidste år i marts var ministeren fra Venstre og hed Ellen Thrane Nørby. Hun skrev noget mere om demokrati ind i friskoleloven og afsatte flere penge til at føre tilsyn med friskolerne. Hun ville også gerne gøre noget, men hun ville heller ikke gribe fat om nældens rod og sætte prop i hullet for offentlige tilskud til skoler, der sætter koranen over grundloven.

Men de ved altså godt de to liberale ministre fra det borgerlige Danmark, at klaveret ikke spiller så rent ude i det muslimske skolemiljø. Og de ved, at vi burde gøre noget effektivt for at bremse den skade, vi gør på vores eget samfund ved at lade undergravelsen af vores egne værdier finansiere af danske skatteydere.

Og det er også svært at ignorere. 11 friskoler er i øjeblikket under skærpet tilsyn. 7 af dem er muslimske friskoler. Der er godt 500 friskoler i alt. Heraf er de 26 baseret på et islamiske værdigrundlag.

Når hver fjerde muslimske skole kommer under skærpet tilsyn, så kan modsætningerne mellem islams værdier og danske værdier ikke længere ignoreres.

Man skal ikke tolerere intolerancen
Når vi lader vores tolerance og frisind omfavne de intolerante, gør vi skade på vores eget samfund.

Vi ser de unge muslimske piger med tørklæde i gadebilledet. Der bliver flere og flere religiøse muslimer, der forlanger særhensyn i offentlige institutioner og arbejdspladser.

Islam fylder mere og mere i samfundet, samtidig med at antallet af muslimer vokser og problemerne med uintegrerede indvandrere og kriminelle udlændinge er ved at komme ud af kontrol.

Det er udtryk for ansvarsløshed, når ikke bare én, men to på hinanden følgende undervisningsministre erkender, at problemerne med islam vokser og de muslimske friskoler er en del af problemet, at de så ikke griber effektivt ind.

Grib fat om nældens rod
Vi skal gribe fat om nældens rod og gøre det rigtige og nødvendige. Det nytter ikke noget at fastholde en forløjet illusion om, at islamiske skoler kan være demokratiske.

Muslimske friskoler skal ikke have offentligt tilskud.

Det skal skrives ind i friskoleloven, at siden skoler i Danmark med offentligt tilskud virker for demokrati og ligeværd, kan der følgelig ikke godkendes muslimske friskoler, da islam som religion og ideologi er i et grundlæggende modsætningsforhold til demokratiet.

Så har man sagt det, som det er.

Det er jo ikke fordi, de to undervisningsministre ikke kan se det. De vil bare ikke sige det højt.

Pernille Vermund