Venstre skal have ny formand, og Venstres delegerede får lov til at bestemme sig, uden at jeg vil komme med gode råd.

Når en ny formand kommer til, vil jeg dog håbe, at han eller hun ser til højre. Ser værdien i det borgerlige frem for at forfølge danskernes undergang i ledtog med de radikale.

Jeg og Nye Borgerlige kan samarbejde med hvem som helst, der vil samarbejde med os om at få løst problemerne fra bunden, sikre danskernes frihed og tryghed og sørge for, at staten og politikerne bestemmer mindre og danskerne bestemmer mere selv – også over flere af deres egne penge.

Lars Løkke Rasmussen ville ikke samarbejde med Nye Borgerlige. Det gjorde han meget klart i valgkampen. Efter valget gentog han det så højt, at alle kunne høre det, at Nye Borgerlige kunne han ’ikke bruge til noget’, som han udtrykte det.

Den nu tidligere leder af Venstre hældte ikke bare Nye Borgerlige, men også Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ned af brættet.

Han ville hellere søge et samarbejde med Morten Østergaard og de radikale end med de borgerlige partier i Folketinget.

Hvis den kommende formand vælger at fortsætte den kurs, bliver der desværre ikke meget at samarbejde om. Det kan jeg lige så godt sige med det samme.

Et borgerligt projekt, der skal bygge på de radikales drøm om et multikulturelt samfund baseret på mere magt til EU og mindre til danskerne, vil ikke finde støtte hos Nye Borgerlige – det vil blive modarbejdet med alle de kræfter, vi har.

Men hvis en kommende formand for Venstre viser sig at forstå de problemer, som næsten 40 års forfejlet asyl- og udlændingepolitik har påført det danske samfund og viser vilje til at løse dem, så vil jeg hellere end gerne samarbejde med Venstre.

Jeg vil samarbejde med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og DF om at få flere danskere til at foretrække de borgerlige løsninger.

For der er brug for en borgerlig renæssance, hvor vi i både ord og handling sætter de danske værdier, det danske fællesskab og den borgerlige solidaritet imellem os som folk i spil.

De borgerlige løsninger er bare meget bedre end venstrefløjens. De borgerlige løsninger gør os friere og rigere.

Venstrefløjen gør os fattigere, lader staten fylde for meget, tager magten fra familierne og opkræver alt for mange af vores penge i skat.

Det kunne blive rigtig godt for danskerne, hvis Venstres nye formand vil kæmpe sammen med os for et mere borgerligt Danmark.

Mange hilsner
Pernille