Nye Borgerlige støtter ikke en klimalov. Hverken den kommende klimalov, som er under udarbejdelse af regeringen, eller den fremsat i dagens borgerforslag.

Der er allerede et flertal af partier, der har tilsluttet sig en målsætning om 70 % reduktion, så man kan sige at målet i borgerforslaget allerede er blevet overhalet af virkeligheden. Målsætningen vil uden tvivl blive på 70 %.

Hvordan klimaloven kommer til at se ud, får vi at se. Dette borgerforslag foreslår en række restriktioner, som forhåbentlig ikke bliver en del af loven. Delmål for enkelte sektorer, at der for alle nye lovforslag skal foretages beregning af konsekvenserne for CO2 udledningen, og hvis et lovforslag fører til øget CO2 udledning, skal der findes kompenserende forslag.

Loven skal fastslå, at reduktion af drivhusgasser er et tværgående hensyn, der bør indgå i alle relevante politikker. Det vil blive utrolig rigidt. Det er enhver bureaukrat drøm. Enhver socialists drøm. Det skal styres, reguleres, planlægges, påvirkes.

Danmark skal ikke være foregangsland

Danmark skal ikke med en klimalov ”gå foran” med langt større reduktionsmål end andre lande. Det kan eksempelvis nævnes, at i Parisaftalen er målsætningen for Kina (som er verdens største udleder), at de blot skal stoppe med at øge deres udledning i 2030. Det hænger overhovedet ikke sammen, når Kinas samlede udledninger siden 1990 er firedoblet.

Udover, at det kommer til at gøre os fattigere, fører det også til det, som kaldes lækage. Hvis vi eksempelvis reducerer vores landbrugsproduktion i Danmark, enten fordi det besluttes politisk, eller fordi det bliver for vanskeligt for danske landmænd at konkurrere, betyder det ikke at produktionen forsvinder. Efterspørgslen er der jo stadig. Varerne vil blot blive produceret i et andet land.

Da danske landmænd er blandt de mest effektive i verden, vil det med stor sandsynlighed blive produceret med større CO2-udledning til følge. Resultatet er derfor, at den samlede CO2-udledning bliver større og Danmark bliver fattigere. Det giver ingen mening.

Nye Borgerlige støtter heller ikke den type af lov, som den der lægges op til. Vi kan ikke støtte en klimalov, som sætter en målsætning, men som ikke angiver, hvordan målet skal nås, eller hvad det vil komme til at koste.

Så er det blot varm luft. Det gælder uafhængigt af, hvad målsætningen er. Vi kan ikke skrive under på en blankocheck. Nye Borgerlige vil forholde sig konstruktivt, når det kommer til konkrete tiltag. Hvis tiltag giver mening, vil vi tilslutte os dem, men vi vil vurdere dem enkeltvis.

Imod klimalov, for sund fornuft

Nye Borgerliges klimapolitik baserer sig på fornuft, på videnskabelighed og på realisme. Problemerne skal behandles rationelt, og med dokumenterbare effekter.
At hæmme den økonomiske vækst, er den forkerte måde at gribe problemet an på.

Kun et velstående land, i økonomisk fremgang, vil have råd til de nye og renere teknologier. At forsøge at løse problemet ved at sænke væksten, er ikke vejen frem. Men det er netop det, en klimalov lægger op til.

Ved at fremme fortsat økonomisk vækst, vil der være midler til at udvikle nye og bedre teknologier, som kan løse problemet på rentabel vis. Danmark har som et højteknologisk land, udviklet grønne teknologier der bruges over hele verden. Det er sådan vi bidrager bedst, til den grønnere fremtid, vi alle ønsker.

For der findes kun en måde at opnå en global reduktion i CO2-udledningen på, og det er gennem udvikling af rentabel teknologi. Det er muligt, at Danmark og dele af EU, vil gå med til at sænke deres levestandard, men det får vi aldrig overtalt eksempelvis kineserne eller inderne til.

Klimalov repræsenterer sparevejen

Denne verdens fattige ønsker højere levestandard, og det er et helt rimeligt ønske. CO2-udledningen kan derfor ikke sænkes på verdensplan gennem ”CO2-sparevejen”, som den foreslåede klimalov. Det kan kun ske gennem teknologisk udvikling.

Derfor nytter det ikke noget, at Danmark skyder sig selv i foden med urealistiske mål, som ingen effekt vil have. Det bedste Danmark kan gøre, er at hjælpe til at sænke den globale udledning. Gennem udvikling af teknologi. Danmark har allerede været med til at udvikle teknologi, som har fortrængt en udledning, som er mange gange større end Danmarks udledning.

Derfor giver det ikke mening at se på Danmarks udledning isoleret set. Det er et tal på et stykke papir, som kan se pænt ud, men det er ikke det, som vil gøre mest gavn i forhold til den samlede udledning af drivhusgasser.