Rigsfællesskabet er af stor strategisk betydning. Det står klart, efter EU som union er blevet udstillet under de seneste kriser. Finanskrisen, migrantkrisen og nu pandemien har med al ønskelig tydelighed klarlagt en fundamental fejlkonstruktion af EU.

Nord – og Sydeuropa kæmper kampene, hver for sig. EU er ikke, og bliver heller aldrig, hjerteblod for medlemsstaternes politikere og befolkninger, når kriserne kradser.

Nogle gange skal der et brag til, før politikere og befolkningerne vågner op. Et sådant brag må være Coronakrisen. Den farlige virus må bevirke, at diskussionen om Danmarks fortsatte forpligtende tilhørsforhold til EU opprioriteres. Det er på høje tid.

Et givende fællesskab med Færøerne og Grønland

Danmark har et langt mere naturligt tilhørsforhold til rigsfællesskabet i den arktiske region at tilgodese. Som Nye Borgerliges ordfører for det danske rigsfællesskab vil jeg således understrege, at vores parti i denne meget svære krisesituation ikke har glemt Færøerne og Grønland.

Færøerne og Grønland er fundamentale dele af det danske rige. På trods af områdernes særlige nationale, historiske og geografiske forhold har vi et unikt og meget givende fællesskab. Et fællesskab, hvor de færøske og de grønlandske myndigheder med succes har fået mulighed for selv at overtage ansvaret for en række sagsområder.

Vi skal sammen udvikle og skærpe vores fælles profil overfor EU. Den voksende rivalisering mellem stormagterne USA, Kina og Rusland bør ligeledes motivere os i rigsfællesskabet til sammen at stå stærkere i den arktiske region. Også efter Coronakrisen.

For skal den fælles samhørighed i rigsfællesskabet vedblive en succes, er det helt afgørende, at samarbejdet udvikles i et tæt samarbejde mellem Grønland, Færøerne og Danmark. Kernen bør være, hvordan rigsfællesskabet styrker og drager nytte af sin stærke position i Norden og i Arktis.

Plads til forskellige interesser

Skal det lykkes, er det nødvendigt, at Kongerigets nordiske og arktiske strategi efter Coronakrisen respekterer, at vi er forskellige. Strategien bør give plads til, at vi – Grønland, Færøerne og Danmark – har forskellige interesser og prioriteringer.

Havet har en grundlæggende betydning for vores tre maritime befolkninger. Vores maritime ekspertise er verdenskendt. Vores mobile og veluddannede arbejdsstyrker er dybt forankret i vores maritime kultur. Vi kan tilbyde en stor fleksibilitet og professionalisme, når alskens tjenesteydelser skal leveres efter Coronakrisen.

Vores fælles fremtidige nøgleposition i Norden og i Arktis giver rigsfællesskabet en mulighed uden fortilfælde. Rigsfællesskabet har en geopolitiske nøgleposition i Norden og i Arktis. Denne strategiske position skal vi fastholde og styrke.

Den giver os mulighed for en væsentlig rolle på verdensscenen. En større rolle, end vi i Danmark ellers ville kunne indtage ved at lade os opsluge i EU ´s dødsspiral.

Peter Seier Christensen
Grønlands- og Færøerne ordfører