Det må høre op. Som samfund, som mennesker og som pårørende kan vi ikke lade det fortsætte. Når vores ældre bliver så svage, at de ikke længere kan klare sig selv og kommer på plejehjem, skal det være en tryg tid med omsorg, de kan se frem til.

Plejehjemmet er for mange den sidste station i livet, og det er ganske umenneskeligt, at det på grund af den offentlige sektors gentagne og kolossale svigt skal være tiden på et plejehjem, man frygter mest, når man bliver gammel. Sådan er det i dag. Sådan skal det ikke være i fremtiden. NU må der handles.

Det er tydeligt for mig med de sager om kommunal misrøgt af de ældre på plejehjemmene, som kommer frem, så snart nogen tager sig sammen og undersøger, hvor forfærdeligt det står til, at kommunale politikere og administratorer ikke kan løfte ansvaret med at sikre omsorg og pleje til de ældre. Der må andre til, som forstår at sætte omsorgen for andre mennesker over regneark og dokumentationsskemaer.

Driften og ledelsen af plejehjem skal under kontrol af brugerne, frivillige organisationer og engagerede pårørende.

Der er i dag friplejehjem i færre end halvdelen af landets kommuner. De allerfleste plejehjem regeres fra rådhuset, hvor problemer med dårlig ledelse enten ignoreres eller måske blot resulterer i en forflytning af en leder fra et plejehjem til et andet.

Som et første skridt må der oprettes selvstændige bestyrelser på plejehjemmene, som får overdraget muligheden for både at ansætte og afskedige lederen.

For når de ældre ikke behandles ordentligt, er det først og sidst et ledelsesansvar. Det er lederens ansvar at ansætte ordentligt personale og skabe en ordentlig arbejdskultur, hvor den enkelte plejehjemsmedarbejder ansvarliggøres.

Plejehjemslederen skal have mulighed for at belønne de flittige og dygtige og for hurtigt at skille sig af med de sorte får.

De sorte får blandt plejehjemsassistenter skal i et register, så ledere på andre plejehjem kan blive advaret, inden de ansætter en, der er fyret et andet sted fra for mishandling af de ældre.

Det betyder mindre for mig, om kommunen ejer plejehjemmet, men det er afgørende, at det enkelte plejehjem får frihed til at udvikle kvaliteten, sikre omsorgen og rekruttere det rigtige personale.

Det handler ikke ret meget om penge. Det handler om frihed til bestyrelse og ledelse til at drive et godt og trygt plejehjem og om valgfrihed til de ældre og deres pårørende, så man kan vælge de dårlige plejehjem fra. I realiteten er det, jeg foreslår at gøre alle plejehjem til friplejehjem.

Mindre Kommune – Mere Menneske