Nye Borgerlige er lige fyldt 3 år. Og hvor er vi kommet langt. Vi står til at komme i Folketinget i meningsmålingerne her med under et halvt år til valget.

Vi SKAL i Folketinget og det med flest mulige mandater. Jeres mandater. Vi har stiftet 64 lokalforeninger over hele landet. Jeres lokalforeninger. Det er en imponerende præstation. Det er Jeres præstation.

For uden en og hver af jer og resten af vores medlemmer, der ikke kunne være her i dag, var vi blot et partiprojekt som så mange andre, der blev stiftet før os og stadigvæk ikke er opstillingsberettigede.

Men hvad er det, der skiller os fra alle andre? Det er JER! Det er jeres flid og jeres tro på vores sag, der har bragt os hertil. Og det er kun jer, der kan bringe os videre.

Lad os nu være ærlige: Den allervigtigste udfordring, vi har i Danmark og i Europa, er indvandrere og efterkommere fra muslimske lande, som ikke kan eller vil assimileres. Lad os nu stoppe med at være fakta resistente. Disse indvandrerne og efterkommerne udgør i stigende grad et socialt, et kulturelt og et økonomisk problem for Danmark og for Europa.

Det er derfor, at ud af de tre ufravigelige krav, som Nye Borgerlige stiller til en kommende dansk statsminister, handler det første krav om udlændingepolitik, det andet krav handler om udlændingepolitik og det tredje krav handler om udlændingepolitik.

  • Vi skal indføre et totalt asylstop
  • Kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom
  • Udlændinge skal forsørge sig selv.

Jeg siger det bare, som det er: Det er helt nødvendigt at få det gennemført. NU! Det er også blot sund fornuft. Og sund fornuft kan vi godt bruge noget mere af i dansk politik.

Jeg så forleden, at menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg har godkendt Danmarks udvisning af Jura Levakovic. Og så er alt jo godt. Eller er det? Hvorfor i alverden skal der sidde en instans i Strasbourg og bestemme, om Danmark må udvise en dybt kriminel udlænding fra Danmark eller ej. Det kan vi sagtens finde ud af selv. Der var tilmed to af dommerne, en fra Albanien og en fra Belgien, som kun citat: »med en vis tøven« tilsluttede sig dommen.

Vi skal have sat en stopper for den slags nonsens:

  • Det skal automatisk føre til udvisning, hvis en udlænding begår kriminalitet
  • Og, vi skal ændre vores danske lovgivning, så menneskerettighedsdomstolen ikke har nogen indflydelse på det her i landet

Italien har omsider fået gjort noget ved massetilstømningen af migranter til Italien. Det er glædeligt, at italienerne har valgt nogle politikere, som har ønsket at gøre noget ved problemet. Også andre steder i Europa har vi set, at der en stigende opbakning til partier, som ønsker en strammere udlændingepolitik. Der sker en forskydning i folkestemningen i disse år. Flere og flere har fået nok af problemerne, og vil have nogle løsninger, der virker.

Tilstrømningen er til gengæld steget til Spanien. Det viser, hvorfor der skal indføres et asylstop. Migranterne vil blive ved med at komme, så længe de kan se, at de har mulighed for at blive i Europa. Den mest effektive måde at stoppe tilstrømningen på, er at gøre det helt klart for migranterne, at der ikke er mulighed for at opnå asyl.

Her kan Danmark være et foregangsland ved at indføre et total asylstop. Det vil uden tvivl blive indført før eller siden over hele Europa. Nogen skal gå foran. Hvorfor ikke Danmark? Også her er der brug for Nye Borgerlige til at vise vejen, til at gå foran. Det gør vi gerne.

Indvandringen har store økonomiske konsekvenser. En rapport fra Finansministeriet har beregnet udgifterne til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere til 36 mia. kr i 2015. Deri indgår endda ikke alle udgifter. Finansministeriet har også lavet en fremskrivning som viser, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere vil udgøre varig nettoudgift for de offentlige finanser på 33 mia om året resten af århundredet. Udlændinge skal forsørge sig selv. Det er afgørende, at udlændige selv kommer i arbejde, så de kan forsørge sig selv, og bidrage aktivt til vores samfund. Tager udlændinge ikke større ansvar for at komme i arbejde, ender de på passiv forsørgelse og bliver en belastning for det danske samfund. Den tendens ser vi alt for ofte i Danmark, hvor især efterkommere desværre som et grundlæggende mønster topper næsten alle statistikker over kriminalitet.

Men – kriminaliteten falder i Danmark. Det hører vi igen og igen. Og det er da også rigtigt, når vi lægger tallene for alle former for kriminalitet sammen. Er Danmark så tryggere end nogensinde? Antallet af anmeldte voldsforbrydelser og antallet af anmeldte voldtægter er stigende.  Der er koranklodser i gaderne, jødiske institutioner er under beskyttelse, der er bandeskyderier i gaderne, biler bliver afbrændt, gaderøverier er en daglig foreteelse. Vi har oplevet, hvordan en bandekonflikt på Nørrebro ikke blev løst af politiet, men internt i parallelsamfundet. Jeg synes ærligt talt ikke, at det går i den rigtige retning. Også her må vi have Danmark i en bedre retning. Udvisning af kriminelle udlændinge og højere straffe for personfarlig kriminalitet er en naturlig del af løsningen.

Udlændingepolitikken er som nævnt det vigtigste problem, vi har i Danmark. Får vi ikke løst det, kan alt andet være lige meget. Men det betyder ikke, at der ikke er meget andet for Nye Borgerlige at tage fat på. Jeg vil nævne decentralisering som et eksempel.

Der er en række fordele ved at lægge opgaver og beslutninger så tæt på borgerne som muligt. Der er større indsigt i de lokale forhold, og derfor træffes der bedre beslutninger. En anden fordel er, at det bliver tydeligere for borgerne, hvordan sammenhængen mellem deres skatteindbetalinger og det offentlige service er.

Det påstås ofte, at der ikke kan spares i det offentlige, eller at servicen ikke kan forbedres for de samme penge. Det passer ikke. Naturligvis kan den det. Men jo mere pengene blot forsvinder i en stor og fjern statskasse, desto sværere er det at se sammenhængen mellem den offentlige service, betydningen af ens eget offentlige forbrug og skatteindbetalingen. Og derfor er det sværere at holde politikerne oppe på, at midlerne bruges så effektiv som muligt, og at fokus er på kernevelfærden.

Jeg ser gerne Regionerne forsvinde. Vi har aldrig ment, at regionerne var en god ide. Vi skal styrke de lokale samfund og det lokale sundhedsvæsen. De lokale sygehuse skal tilbage. Det er velfærd, at man som ældre kan være indlagt på et sygehus tæt på familien. Nærpolitistationerne skal ligeledes tilbage. Det giver tryghed, at der er en lokal politistation.

Vi i Nye Borgerlige giver danskerne et andet valg og et andet perspektiv på, hvad den offentlige sektor er og kan være; et perspektiv, hvor konsekvensen er langt bedre styring og udnyttelse af den offentlige sektors værdi for det danske samfund, lokalt, regionalt og nationalt. Når vi kommer i Folketinget, vil vi Nye Borgerlige bidrage positivt til den fremtidige styring af den offentlige sektor.

Valget kommer inden for det næste halve års tid. Vi skal lægge alle kræfter i at få det bedst mulige resultat. Godt nok står vi til at komme i folketinget i meningsmålingerne, men uden jeres fortsatte hjælp, kommer vi ingen vegne.  Vi har brug for hinanden mere nu end nogensinde. Derfor vil jer opfordre jer ALLE til at give en hjælpende hånd op til folketingsvalget. I vil blive overrasket over, hvor meget vi hver især kan gøre, når vi står sammen. Derfor, tag fat i jeres lokalformand, kandidat, eller vores landsorganisation, og lad os brage ind på Borgen SAMMEN!

 

Tak for ordet.