Den 5. juni er Grundlovens dag, men det er også danskernes dag.

Vi fejrer på denne dag, at vi er et frit folk, med ret til at bestemme over os selv.

Og vi fejrer, at vi med loven i den ene hånd og Dannebrog i den anden har bygget et fællesskab af frihed, tryghed og rigdom for det danske folk.

Vi fejrer det, fordi demokrati, ligeværd, frihed og tillid mellem mennesker ikke er nogen naturlov.

Det er værdier, som danskere før os har kæmpet sig til, og som vi er forpligtede til at værne om og forsvare til kommende generationer.

Jeg føler mig privilegeret. For jeg har fået de danske værdier ind med modermælken.

I mit barndomshjem var der mange bøger, men særligt én blev ekstra slidt.

Det er denne her (Rækker Grundloven op). Min fars slidte eksemplar af Juristforbundets Lovsamling fra 1973, som indeholder Grundloven.

Når vi i mit barndomshjem sad omkring spisebordet, så diskuterede vi alt mellem himmel og jord. Og jeg tror faktisk ikke, at vi spiste et eneste måltid sammen, uden at min far undervejs rejste sig, vendte sig om mod bogreolen og trak et stykke samfundslitteratur eller et opslagsværk ned fra hylden.

Blandt de mange værker, der blev slået op i under vores middage, var Grundloven;

Frihedsrettighederne, folket som øverste myndighed, de grundlæggende spilleregler for vores demokrati. Den gave, som danskere for mere end 150 år siden gav, ikke bare som et privilegie til sig selv, men som medfødte rettigheder til fremtidige generationer af danskere.

Det er de værdier, som danske mænd og kvinder har bygget vores dejlige land på, og som jeg har været heldig at få med hjemmefra i så rigt mål, at de i dag sidder på rygmarven.

Tak til min far for at have slidt den bog så grundigt. Og tak til min mor for tålmodigheden, når god bordskik måtte vige for fakta og vidensdeling.

———

Vores værdier er ikke universelle. De deles langt fra af alle omkring os. Men de deles desværre heller ikke af alle iblandt os.

Alt for mange muslimske indvandrere har helt andre værdier end vores. De sætter religiøse love over demokratisk vedtaget lovgivning. De lever på kanten af samfundet og tærer på solidariteten uden at bidrage til fællesskabet.

Deres afvisning af vores værdier er en trussel mod vores demokratiske rettigheder – vores ytringsfrihed, vores religionsfrihed, ligestillingen mellem kønnene og vores retsstat.

Og deres voldsdominans truer alle borgere i vores samfund.

Mænd bliver stukket ned på åben gade, kvinder bliver voldtaget, jøder bliver forfulgt, homoseksuelle bliver chikaneret og kunstnere og politikere, der ytrer sig kritisk om islam, lever i konstant livsfare.

Blandt de truede er også de mange indvandrere, som gerne vil Danmark, som deler vores værdier og som sætter pris på demokrati, frihed og ligeværd.

——

En af dem er Ali.

Ali bakker op om Nye Borgerliges politik og overvejede derfor at stille op til Folketinget. Så Ali og jeg mødtes for nyligt til en fortrolig snak over en kold øl.

Ali og hans familie kom til Danmark som flygtninge, da Ali var teenager. Ali kom i dansk skole og lærte dansk.

Men Alis far var ked af, at Ali ikke havde danske venner. I boligbebyggelsen, hvor Ali og hans familie boede, var de fleste af børnene indvandrere. Og Alis far frygtede, at Ali ikke ville blive ordentligt integreret i vores samfund, når han ikke havde danske venner.

Så han tog Ali ud af skolen og sendte ham på efterskole. Dér fik Ali danske venner og han lærte om vores danske værdier. Og han kunne lide, hvad han lærte.

I dag er Ali dansker, han har selv børn, og han kan se, at det går den forkerte vej med indvandringen. Alt for mange muslimske indvandrere bliver ikke danske i hjertet.

Tværtimod. Alis børn bliver chikaneret, fordi de er ’for danske’.

Ali tog for nyligt konsekvensen og meldte sin ene datter ud af den lokale folkeskole.

Og han var klar til at stille op til Folketinget for Nye Borgerlige. Klar til at kæmpe for, at fremtidige generationer af piger og drenge i Danmark kan vokse op og leve som frie og ligeværdige mennesker.

Det kunne have udviklet sig til en stærk og god historie. Og det kunne have sat gang i et nødvendigt opgør med udemokratiske muslimers undertrykkelse af demokratiske indvandrere og efterkommere.

——

Men sådan skulle det ikke gå.

Efter nogle dage kontaktede Ali mig igen.

Af hensyn til familiens sikkerhed ville han ikke stille op til Folketinget. Han turde ikke. Han frygtede, hvad hans børn ville blive mødt med på gaden og i skolen, hvis deres far stillede op til Folketinget for at forsvare vores danske værdier.

Frygtede, at de skulle blive overfaldet, råbt af og chikaneret af indvandrere, som ikke respekterer vores fælles værdier.

Så Ali skal ikke i Folketinget. Han valgte hensynet til sin families tryghed. ———–

Det er beskæmmende. Det er helt og aldeles uacceptabelt.

Hvorfor har politikerne ladet stå til og ladet det komme så vidt, at en god demokrat som Ali, der gerne VIL Danmark og opdrager sine børn på danske værdier, ikke kan leve som en fri borger og bruge sin demokratiske ret?

Hvorfor lader vi Muhammeds lov gælde blandt indvandrere – når det er denne her Grundlov (rækker bogen op), der er vores fundament?

Politikerne har svigtet Ali – og de har svigtet Grundloven. De har svigtet det danske fællesskab.

Det SKAL vi have gjort op med.

——

Det danske fællesskab er truet på grund af politikere, der har ladet det komme så vidt.

Det er truet både indefra og udefra.

Indefra er 34 års katastrofal udlændingepolitik ved at rive vores fællesskab op med rode.

Tilliden mellem mennesker er ved at forsvinde, tilliden fra myndighederne til borgerne er svækket og borgernes tillid til systemet er sat på prøve.

Der er tillidskrise i det danske samfund på alle planer.

Politikerne har ladet stå til. De har bildt befolkningen ind, at integrationen nok skulle virke, hvis bare man brugte flere penge, ansatte flere tolke, konsulenter, mentorer, hjælpelærere osv.

Og imens deres falske drøm om det multikulturelle samfund åbenbaredes som et mareridt af uintegrerbare indvandrere, stigende kriminalitet med vold og skud i gaderne, større træk på de offentlige kasser, socialt bedrageri, religiøs fanatisme og generel despekt for danske værdier og traditioner, så lukkede de flere og flere ind.

Og de kommer stadig. Når en migrant fra Nordafrika eller Mellemøsten ankommer til den danske grænse og siger ASYL, så får han en seddel og besked på at henvende sig i Sandholmlejren.

Og når først de er kommet ind, kommer vi aldrig af med dem igen. Det er reglen. Undtagelsen er hjemsendelser, der koster samfundet en million kroner pr. hoved.

Med migrationen fra de muslimske lande har vi også fået islams religiøse terror. Så sent som i lørdags slog islamiske terrorister syv uskyldige mennesker ihjel i London.

Truslen om terror omgiver os i dag på alle sider.

Vi bliver sikkerhedstjekket og overvåget som aldrig før. Der står koran-klodser på gaderne, og der er maskinpistolbevæbnede betjente ved alle de jødiske bygninger.

Tilliden mellem mennesker slides ned, når vi tvinges til at leve på den måde.

Politikerne fortæller os, at vi skal vænne os til det, ’stå sammen’ og ellers leve videre som normalt.

Men det er ikke normalt. Det SKAL ikke være normalt. Det er utåleligt og vi skal ikke finde os i, at vores land og vores fællesskab brydes ned indefra af mennesker, der absolut ikke deler vores værdier og ikke ønsker at leve som os – som frie mennesker i et frit land.

Den slags mennesker skal ikke lukkes ind, og dem der er her, som tænker sådan, skal ud.

Nye Borgerlige forlanger, at politikerne handler. Vi har tre ufravigelige krav til enhver dansk politiker, der vil have vores støtte til at danne regering.

  • Et totalt stop for asyl i Danmark og hjemsendelse af alle på midlertidig opholdstilladelse, så snart opholdstilladelsen udløber.
  • En konsekvent udvisning af enhver kriminel udlænding efter første dom
  • Og et krav om at alle udlændinge skal forsørge sig selv. Offentlig forsørgelse skal være forbeholdt danske statsborgere.

Ved at gribe fat om nældens rod kan vi løse problemerne fra bunden.

Vores tre krav kan selvfølgelig ikke opfyldes, hvis man lænker sig totalt til EU og konventionerne. Så de lænker skal sprænges.

Danske politikere er sat i verden for at varetage danske interesser og sikre danskernes tryghed. Det skal de forstå.

Og jeg og Nye Borgerlige skal nok fortælle dem det.

Vi bakker helhjertet op, når en minister som Inger Støjberg tager kampen op mod konventionsrytterne og venstrefløjen – og insisterer på, at muslimske børneægteskaber ikke er noget, vi skal tolerere på dansk jord.

Men vi gør det også klart, at så længe Venstre lænker sig til konventionerne, så vil Støjberg skulle stå skoleret for venstrefløjen og EU – til trods for, at hun har politisk flertal for at gennemføre sin politik.

Politikerne har skadet vores fællesskab ved at fastholde forældede konventioner, som forhindrer os i at bestemme politikken i vores eget land.

De har skadet vores samhørighed. Og vi har ladet fællesskabet glide os af hænde i stedet for at pleje det og passe på det.

Politikerne på Christiansborg har i årtier ladet Bruxelles trække selvstændighed og suverænitet ud af Danmark – imens de selv har trukket selvbestemmelse og frihed ud af de nære samfund.

Danmark var tidligere et land med stærke lokalsamfund – både i byerne og på landet. I dag er Danmark blevet centraliseret. Magten er flyttet til København, og fra København er den blevet sendt til Bruxelles.

Det folkestyre, der engang regerede landet, er ved at blive tømt for indhold.

Det skal vi have gjort noget ved.

Det danske folkestyre er alt for værdifuldt til, at vi kan tillade os at lade det smuldre mellem fingrene på en flok DJØF’ere og eurokrater.

Vi skal have skabt en bevægelse, der vinder folkestyret tilbage til danskerne. Vride magten ud af kontorerne på Slotsholmen og i Bruxelles.

Vi skal have et Danmark, hvor de nære samfund bliver vores renæssance. Hvor lokalt selvstyre både politisk og økonomisk bliver det bærende i samfundet – ligesom det var engang, før DJØF’erne og politikerne på Christiansborg tog magten.

Og det skal begynde med det samme.

Nye Borgerlige vil i Folketinget for at få mindre at bestemme.

Vores mission er, at politikerne skal bestemme meget mindre, og danskerne skal bestemme meget mere selv.

Vores mission er, at lovene skal være færre, kortere og enklere.

Bruxelles skal bestemme mindre over Danmark og Christiansborg skal bestemme mindre over danskerne.

Mindre Stat – Mere Menneske kalder vi det.

Det betyder mindre i skat og mere til dig. Men mindre i skat er for os ikke et spørgsmål om, at de rige skal have mere.

Det er et spørgsmål om, at vi alle skal have mulighed for at blive rigere på det, der har værdi for os.

At vi alle skal have større frihed til hver især at leve vores liv, som vi ønsker det.

For Nye Borgerlige handler det altid om den enkeltes mulighed for at tage ansvar for sig selv og udnytte sine chancer, at kunne stræbe, fejle, falde – og blive samlet op og hjulpet videre af fællesskabet.

Men fællesskabet er IKKE staten. Fællesskabet er danskerne. Det er civilsamfundet. Det er os.

Politikerne har ladet staten gøre os alle til klienter og alt for mange til patienter. Alle reglerne, kontrollerne, ordningerne, tilskuddene, kravene og omvejene i systemet er skabt af mennesker, der hellere vil bestemme over end at tjene danskerne.

Det skal vi have lavet om på. Nye Borgerlige tager hul på den opgave.

Vi foreslår som et første skridt helt at nedlægge jobcentrene og med dem frigøre 9.000 sagsbehandlere, konsulenter og DJØF’ere til jobs i den private sektor.

Jobcentrene får ikke ret mange i job, men de generer en masse mennesker unødigt med en masse bureaukrati og kontrol.

Når vi på den måde gør systemet mere enkelt, kan vi pille metervis af ringbind med love og regler ned fra hylderne og smide på Sankt Hans bålet senere på måneden.

I stedet for de kommunale jobcentre foreslår vi at give hver ledig ret til at købe sig til professionel hjælp til at komme i arbejde. Det skal være ud fra princippet no-cure-no-pay. Den professionelle jobformidler får altså kun penge, hvis den arbejdsløse får et job.

Det vil give ansvaret tilbage til den enkelte og gøre det tydeligt, at når man ikke har et job og ikke kan forsørge sig selv – ja så gælder det om at komme ud og finde noget at bestille, så man kan tjene sine egne penge.

Vi bliver friere, når vi mærker, at med friheden følger ansvaret for at gøre en indsats selv.

Danmark bliver et bedre land på den måde. Det er den vej vi skal.

Væk fra den formynderiske stat, som forsøger at gøre os alle til ofre og klienter. Frem med det folkelige fællesskab, der gør os stærke.

Den formynderiske stat ødelægger vores kultur. Det er systemet, der er noget galt med.

Danskerne er gode nok. Vi danskere er faktisk ret fantastiske. Vores land er smukt. Vi har meget at være glade for og passe på – først og fremmest hinanden.

God grundlovsdag.