Da vi i Nye Borgerlige sidste år udarbejdede PLANEN for et mere borgerligt Danmark, var det vigtigt for os at forbedre vilkårene for de folkepensionister, som fortsætter med at arbejde efter pensionsalderen.

Vi ville også fjerne den urimelighed, det er, at hvis man bor sammen med en førtidspensionist eller en folkepensionist, så bliver ens partner sat ned i pension i forhold til ens egen indtægt.

Der tegner sig nu et flertal i Folketinget for at gennemføre begge dele, fordi Socialdemokratiet har skiftet holdning og har indgået en aftale med SF, DF, Radikale og Kristendemokraterne.

De fem partier har dog ikke evnet at skaffe pengene til det. Det koster omkring en 1,2 milliarder kroner om året.

Nye Borgerlige er ikke med aftalen. Vi kunne simpelthen ikke skrive under på det andet skrammel, der lå i aftalen. Så vi valgte at stå udenfor.

Den borgerlige opposition har finansieringen
Men vi vil jo frygtelig gerne hjælpe med at få modregningsreglerne fjernet, så nu fremsætter vi samlet fra den borgerlige opposition bestående af Venstre, Konservative, LA og NB et forslag om at fjerne modregningen med det samme og finansiere det over det økonomiske råderum.

Så er der flertal både for at fjerne modregningen i pensionerne og penge til at gøre det for. Det forslag kommer til afstemning i folketingssalen meget snart, så hurtigt Folketingets administration kan overkomme at få det på.

Jeg ved godt, at venstrefløjen hellere vil bruge det økonomiske råderum til at sætte kontanthjælpen til indvandrerfamilier op, og det har de krævet af regeringen for fortsat at støtte den.

Men så må regeringen vælge. Hvad er vigtigst? At give pensionisterne bedre muligheder eller at hæve ydelserne til indvandrere?

Det burde ikke være så svært at bakke op, hvis Mette Frederiksen mener noget med sine løfter om at løse udlændingepolitikken.

Pia Kjærsgaard misinformerer
Desværre er DF i den offentlige debat ude med riven efter Nye Borgerlige i denne sag.

Pia Kjærsgaard skriver i dag i Avisen Danmark, at Nye Borgerlige hellere vil importere arbejdskraft fra tredjeverdens-lande end forbedre vilkårene for pensionister.

På Facebook kan man se lignende opslag fra DF’ere.

Det er helt forkert. Nye Borgerlige har haft forslaget om at fjerne modregningen for pensionister stående på vores hjemmeside siden sidste år. Du kan se det her…

Det hjælper ikke på det borgerlige sammenhold, når DF forsøger at fremhæve sig selv ved at sprede forkert information om de andre borgerlige partiers politik.

Det er rigtigt, at vi i Nye Borgerlige ikke har noget imod udenlandsk arbejdskraft fra vestligt orienterede lande, så længe de kommer hertil på ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Ingen arbejdskraft til Danmark fra Mellemøsten og Nordafrika
Men vi har netop aftalt med de andre tre partier i den borgerlige opposition, at det ikke kan komme på tale at åbne for arbejdskraft fra de muslimske lande i Mellemøsten og Nordafrika.

Du kan læse det fælles forslag fra V, K, LA og NB her…

Det burde Pia Kjærsgaard rose os for. Ikke kritisere os. Vi har fået håndslag fra V, K og LA på, at sådan vil det også være, hvis vi får magten efter næste valg.

Jeg havde ellers forstået på Morten Messerschmidt, at når han blev formand, så ville han trække DF væk fra den røde lejr og melde DF ind i den borgerlige opposition sammen med V, K, LA og NB.

Den melding var jeg rigtig glad for, og jeg vil gøre mit til, at samarbejdet mellem alle de borgerlige partier bliver stærkere frem mod et valg.

Nu tager jeg en af de nærmeste dage ud og spiser en frokost med Morten Messerschmidt for, at vi kan finde en melodi sammen, hvor vi ikke modarbejder hinanden, men kan finde ud af at samarbejde.

Det handler jo dybest set ikke om os. Det handler om Danmarks fremtid.

Vi skal have løst udlændingepolitikken fra bunden. Det kan vi godt – sammen.

Kærlig hilsen og fortsat god lørdag
Pernille