Politikernes plaster på frihedens blødende sår blev et plaster over munden på Rasmus Paludan. Politiet har med den konservative justitsministers billigelse slukket for Rasmus Paludan i resten af påsken.

Det er begrædeligt, og det er næsten symbolsk, at denne kapitulation til voldens veto og islams ideologi foregår i disse dage, hvor den kristne kirke fejrer sin største højtid. En begivenhed, som også blev begyndelsen på den civilisation, vores værdier er skabt af.

Der står rigtig meget på spil. Det er vores frihed. Det er vores tryghed, og det er selve kontrakten mellem staten og borgerne, der spilles hasard med i disse år.

Det er ikke for sjov, at Nye Borgerlige har tre ufravigelige krav om at få løst udlændingepolitikken fra bunden.

Oprørende at det er kommet så vidt
Dette års første påskedage viste os med billeder på tv, at politikernes svigt fører til vold. Vold rettet imod politiet, hvis opgave ellers er at beskytte vores frihed mod, at vi til gengæld netop afholder os fra at bruge vold mod hinanden.

Det er oprørende, at politikerne har ladet det komme så vidt. Og det er forfærdende, at de end ikke direkte konfronteret med konsekvensen i form af vold og undertrykkelse af friheden, træder i karakter og står fast.

Det er derfor, jeg og Nye Borgerlige stiller ufravigelige krav. Hvis vi skal gøre os håb om en fremtid med frihed og tryghed, må vi stå fast.

Problemerne går ikke væk af sig selv. Det bliver hele tiden værre. Volden bliver grovere. Der kommer mere af den. Utrygheden vokser, og islam får mere og mere indflydelse. Det skal stoppes, og det skal være nu.

Politikerne har igennem mange år lukket 100.000 vis af mennesker ind i vores land og givet permanent opholdstilladelse til dem – endda gjort rigtig mange af dem til danske statsborgere. En stor del af disse mennesker er muslimer, som ikke deler vores opfattelse af demokrati og frihed.

Mange muslimer sætter koranen over Grundloven
I 2015 lavede Wilke en undersøgelse for Jyllands-Posten om muslimerne i Danmark. Et af spørgsmålene lød: ’Hvis det stod til dig, hvad skulle så være fundamentet for al lovgivning i Danmark’? 37,8 procent – altså mere end hver tredje – svarede Koranen eller en blanding af Koranen og Grundloven.

På spørgsmålet: ’Mener du, at Koranens bud skal følges fuldt ud’? svarede 77% – altså mere end tre ud af fire – ja.

Vi ved altså – og politikerne ved – at en stor del af muslimerne, der er flyttet hertil eller er født af indvandrere, ikke deler vores værdier om demokrati, frihed og ligeværd.

De sætter islam over danske love. De accepterer ikke, at loven gives af Folketing, at magten udøves af regeringen gennem politiet, og domstolene dømmer. De tager retten i egen hånd. De både sætter spillereglerne og tiltager sig retten til at bruge vold for at sætte sig igennem.

Islam skal ingen indflydelse have i samfundet
Det var det, vi var vidne til søndag og mandag. Ukontrolleret vold mod myndighederne. Ødelæggelse af andres ejendom og trusler om død og lemlæstelse mod én mand – Rasmus Paludan – som de insisterer at lukke munden på.

Det skal vi ikke acceptere. Vi kan ikke blive ved med at tilpasse os en islamisk ideologi og religion, der står voldsomt i opposition til vores demokrati og folkestyre.

Så taber vi ikke blot påskens slag om ytringsfriheden, men os selv som folk i vores eget land. Islam skal ingen indflydelse have i Danmark.

 

Mange hilsner og god påske
Pernille