02072019 Jeg har været igennem min første forhandling med de andre partier.

Det handlede om noget så kedeligt, som om hvem der skal sidde i de forskellige udvalg i Folketinget. Ikke meget politisk sprængstof i det, men det gav alligevel et fingerpeg om, at Nye Borgerlige nok skal få indflydelse for vores fire mandater.

Det gik overraskende godt. Det faldt på plads i går. I udgangspunktet havde vi ikke krav på nogen pladser overhovedet, når vi kun har fire mandater. Men vi fik pladser i næsten alle udvalg og dermed også mulighed for at komme tæt på, når regeringens lovforslag skal behandles.

Det foregår på den måde, at partierne deler sig i to grupper – den ene bag regeringen og den anden som opposition. Hver gruppe har et antal pladser, som man så fordeler indbyrdes. Jeg skulle altså forhandle om pladser til Nye Borgerlige med de andre partier i oppositionen – Venstre, Konservative, DF og LA.

At vi har så mange ordførerskaber hver især, når vi ikke er mere end fire folketingsmedlemmer, vil så til gengæld gøre vores hverdag travlere. Men nu klør vi på – man er jo ikke valgt for at fise den af med kaffe og kage i Snapstinget.

Når sommerferien er overstået og børnene begyndt i skole igen, samler jeg folketingsgruppen til en arbejdsweekend, hvor vi skal prioritere vores arbejdsindsats.
Vi har fordelt ordførerskaberne imellem os. Du kan se, hvem der er ordfører for hvad på linket her:

https://nyeborgerlige.dk/ordforerskaber/

Men alt er ikke lige vigtigt. Nogle politiske områder skal prioriteres op og andre ned. Der er ikke nogen tvivl om, at det vigtigste bliver, at få skabt en forståelse hos danskerne for, at udlændingepolitikken skal løses fra bunden.

Det var der ikke mandater nok bag efter valget i juni. Det må og skal der komme næste gang. Når de radikale og venstrefløjen sidder med hænderne på styrepinden, bliver det værre i de kommende år.

Jeg håber på at kunne bremse det værste ved at bruge Grundlovens paragraf 42 om folkeafstemninger. Du kan læse mit blogindlæg om det her:

https://nyeborgerlige.dk/godt-vi-har-grundloven-borgerlighedens-vaern-mod-venstrefloejen/

Der er flertal i befolkningen for at løse udlændingepolitikken, men vi i Nye Borgerlige skal blive bedre til at forklare, hvordan og hvorfor det er så altafgørende.

Så vi kommer til at bruge meget energi på at få danskerne i tale om udlændingepolitikken, tale de radikale og venstrefløjen imod og sørge for, at den sløring af problemerne, som venstrefløjen er ekspert i, bliver afsløret.

For at det skal lykkes, skal vi i Nye Borgerlige også have et godt forhold til dem i de andre partier i oppositionen. At genrejse det borgerlige Danmark er en fælles opgave for alle de borgerlige partier.

Og Nye Borgerlige kommer ikke til at sidde med hænderne i skødet. Fra Folketingets talerstol, i udvalgene, i medierne og i mødet med danskerne ude i landet kommer alle fire folketingsmedlemmer til at arbejde hårdt og utrætteligt.

Vi er vores ansvar bevidst. Vi repræsenterer vores vælgere, og vi har et land, der skal reddes.

For friheden og fædrelandet.
Pernille Vermund