Efter mange og lange forhandlinger må jeg erkende, at det ikke er muligt at lave en aftale med regeringen om kriminalforsorgens økonomi de næste fire år.

Den er blevet for slap.

Det store slagnummer skulle have været, at udvisningsdømte skulle sendes ud af landet og sættes i et fængsel, Danmark lejede til formålet.

Men det er endt i en lappeløsning.

Lappeløsninger har plaget dansk udlændingepolitik i årtier, og det er netop for at tage et opgør med det, at vi stiftede Nye Borgerlige.

De udviste kriminelle udlændinge vil efter endt afsoning blive transporteret tilbage til Danmark og sluppet ud i det danske samfund, hvis det er det, de helst vil.

Så er vi lige vidt. Vi er ikke kommet ét skridt nærmere at få kriminelle udlændinge ud af Danmark.

Så kan jeg og Nye Borgerlige ikke skrive under på en aftale.

At både Det Konservative Folkeparti og DF lader sig spise af med en lappeløsning er måske ikke så underligt. Det er de vant til. Det vænner jeg mig aldrig til.

Det udslagsgivende for mig var også, at man nu vil benåde de mennesker, der har svindlet med hjælpepakkerne under Corona. De skal have halveret deres straf med tilbagevirkende kraft.

Man mener, de fylder for meget i fængslerne.

Det er principløst og strider imod min retsfølelse. Er man dømt ved domstolene, skal politikere ikke bagefter sænke straffen, fordi der er pladsmangel i fængslerne. Så må man oprette nogle flere pladser.

Men det strider åbenbart ikke mod en konservatives retsfølelse. Og heller ikke DF tøver med at benåde kriminelle for bedrageri, men det har de måske deres egne grunde til.

Og sidst men ikke mindst tager man penge op af danske skatteyderes lommer for at kunne eftergive de kriminelle deres gæld.

Jeg kan ikke se det rimelige i, at en dømt kriminel skal have samme mulighed som en iværksætter eller en tømrer for gældssanering.

Den kriminelle har beriget sig på andres ejendom. Iværksætteren og tømreren, der går konkurs, har både forsøgt at skabe noget for sig selv og arbejdspladser til andre.

Det er udtryk for manglende respekt for skatteyderne og de produktive i vores land.