14. april 2020

Der har fra ledende medlemmer af DF på Facebook cirkuleret endnu et forsøg på at skabe tvivl om Nye Borgerliges politik. Denne gang om vores holdning til Erdogan, Tyrkiet og EU.

Vi ønsker ikke at skændes med DF. Tværtimod opfordrer vi til samarbejde om at få løst udlændingepolitikken fra bunden. Det burde være en fælles opgave for DF og NB.

Til almindelig orientering for at rydde eventuelle misforståelse af vejen:

  • Nye Borgerlige mener, at udenrigspolitik skal føres i Danmark – ikke gennem EU
  • Nye Borgerlige vil have EU’s optagelsesforhandlinger med Tyrkiet stoppet
  • Nye Borgerlige ønsker, at Danmark udtræder af EU’s associeringsaftale med Tyrkiet
  • Nye Borgerlige er modstandere af EU’s betaling til Tyrkiet for at holde på migranterne

 

Nye Borgerlige stemte i januar imod et beslutningsforslag (B52) fra Enhedslisten, som gik ud på, at opfordre regeringen til gennem EU at få indført sanktioner mod Tyrkiet.

Det er af flere DF’ere blevet udlagt til, at Nye Borgerlige støtter Erdogan og ikke vil medvirke til kritik af Tyrkiet og sanktioner mod styret.

Det passer ikke. Nye Borgerlige stemte imod, fordi vi ikke ønsker, at EU og slet ikke Europa-Parlamentet skal føre udenrigspolitik på Danmarks vegne. Vi mener, at udenrigspolitikken skal føres af den danske regering.

Det var også den forklaring Peter Seier Christensen gav fra Folketingets talerstol den 30. januar i år:

”B 52 tager udgangspunkt i, at vi i det danske Folketing skal følge en resolution, der er vedtaget i Europa-Parlamentet. Man kan godt føle sig fristet til at indføre tiltag mod Tyrkiet. I Nye Borgerlige så vi eksempelvis gerne, at det blev slået fast, at Tyrkiet aldrig bliver medlem af EU. Tyrkiet har ingen plads i EU og skal aldrig være medlem. Argumentet om, at det skulle trække Tyrkiet i en mere vestlig retning at blive kandidatland, har mildest talt heller ikke vist sig at holde stik. Men vi skal ikke lade Europa-Parlamentet bestemme over vitale områder i dansk udenrigspolitik og for den sags skyld heller ikke over dansk udlændingepolitik. Tyrkiet er et NATO-land, og derfor er det naturligt, at sagen håndteres der, og at regeringen giver Danmarks holdning til kende i det forum. Vi politikere skal sikre, at Danmarks udenrigspolitik bestemmes i Danmark og ikke i Europa-Parlamentet. Det kan vi heldigvis stadig, og det er godt, at Europa-Parlamentet ikke har indflydelse på det. Derfor støtter vi ikke B 52.”

Temaet var allerede på Folketingets dagsordenen den 24.10.2019 efter Tyrkiets fremfærd i Syrien mod de kurdiske styrker.

Nye Borgerlige støttede fra Folketingets talerstol en fordømmelse af Tyrkiet, en våbenembargo fra dansk side over for Tyrkiet, og en aflysning af optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet i EU.

Men vi stemte som det eneste parti imod den fremlagte vedtagelsestekst. Det gjorde vi fordi, de andre partier inklusive DF opfordrede til, at regeringen skulle spille en ’aktiv rolle i EU’ og arbejde for, at europæiske lande skulle sende styrker til området.

Nye Borgerlige ønsker bestemt ikke, at Danmark skal spille en ’aktiv rolle i EU’ og Nye Borgerlige vil ikke sende flere soldater ud for at kæmpe i muslimernes indbyrdes opgør.

Det forklarede Peter Seier Christensen de andre partier fra Folketingets talerstol den 24.10.2019:

”Tak for ordet, og tak til udenrigsministeren for redegørelsen. Vi deler selvfølgelig også fordømmelsen af Tyrkiets uacceptable opførsel – det er klart. Vi støtter også de forskellige tiltag, regeringen har taget. Vi støtter, at man ikke godkender eksport af militærudstyr til Tyrkiet, selv om det er meget begrænsede beløb, vi taler om. Hvis det har en symbolsk effekt, synes vi, det er fint at gøre det. Vi er glade for det lovforslag om, at man kan fjerne statsborgerskabet fra syrienskrigerne, der blev vedtaget i formiddags.

For lige at foregribe et spørgsmål, som måske kunne komme, er vi jo som bekendt også modstandere af EU, men vi er ikke dogmatiske på den måde. Så hvis EU på en eller enden måde kan bidrage til at fremme en løsning her, er det selvfølgelig også i vores interesse, altså hvis vi f.eks. kunne foreslå, at Tyrkiet mistede sin status som potentielt kommende medlem af EU, synes vi, det ville være rigtig fint. Men der, hvor vi bliver lidt bekymrede, er, når vi ser det her tyske forslag, hvor de taler om en stor styrke på 40-50.000 mand, som skal stationeres dernede – hvordan de så end skal placeres. De kan jo nok ikke bare trænge ind sådan lige p.t., men selv om det er svært at komme ind nu, er det nok endnu vanskeligere at komme ud igen, som vi har snakket om. Så det er sådan set det, der er vores bekymring i forhold til den vedtagetekst, der ligger her.
Vi kan støtte langt størstedelen af det. Det eneste problem, der er, er den sætning, der hedder, at »regeringen skal undersøge, om europæiske lande kan spille en større rolle, herunder i forhold til fredsbevarende indsatser«. Det er vi meget bekymrede for at Danmark skal blive en del af, og vi føler, at hvis vi siger ja til den her tekst, er vi også tæt på at have givet tilsagn om, at vi vil støtte det, hvis der så kommer et forslag. Det giver ikke meget mening, at vi anbefaler regeringen at arbejde på at se, om man kan indsætte en fredsbevarende styrke, og vi så efterfølgende stemmer nej til det. Så det er det, der er vores problem med den her vedtagetekst, og det er grunden til, at vi ikke vil bakke op om den”.

I efteråret den 31.10.2019 stemte Nye Borgerlige i øvrigt sammen med DF og LA imod et forslag til vedtagelse fra de EU-venlige partier, som ikke ville stoppe optagelsesforhandlingerne med EU. Det var forespørgselsdebat F4. Nye Borgerlige deltog ikke debatten, men vi deltog i afstemningen.

I adskillige blogindlæg og i debatindlæg i aviserne har Pernille Vermund kritiseret Tyrkiet og EU’s aftale om at betale milliarder af Euro til Erdogan-styret for at holde på migranterne. Senest den 29. februar her: https://nyeborgerlige.dk/migranterne-fra-tyrkiet-skal-aldrig-lukkes-ind-i-danmark/

Pernille skriver blandt andet:

”I 2016 bremsede Erdogan migrantstrømmen, fordi Angela Merkel og EU betalte et milliardbeløb i Euro til den tyrkiske, islamiske diktator. Det var en stakket frist, som ikke løste nogen problemer. Jeg kritiserede dengang, at man brugte skatteydernes penge på at bestikke en islamisk diktator. Erdogan er utilregnelig, og han ville så snart, det tjente hans egne interesser, slippe migranterne løs igen. Det ser ud til, at jeg får ret. Erdogan er ikke til at stole på. Migranterne er på vej igen”.

Sidste sommer, da EU-domstolen afsagde en kendelse, som gav tyrkere udvidet ret til familiesammenføring i EU, gik Nye Borgerlige aktivt ud og krævede, at Danmark frigjorde sig fra assoiceringsaftalen mellem EU og Tyrkkiet.

Det kan man læse i Pernille Vermunds blogindlæg fra den 10. juli 2019 her: https://nyeborgerlige.dk/danmark-skal-frigoeres-fra-aftale-med-tyrkiet/

Pernille skriver blandt andet:

”Dansk lov vedtaget af det danske Folketing er simpelthen blevet hældt ned af brættet. Det kan vi ikke acceptere. Konkret må regeringen efter dagens dom straks opsige Danmarks forpligtelser i forhold til associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet”