I marts hastede Folketinget en ny epidemilov igennem. Det var dagen efter statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned første gang.

Hasteloven var en skrap omgang. Jeg og Nye Borgerlige forsøgte til det sidste at sikre virksomhederne en ret til erstatning, når regeringen lukkede ned og forhindrede dem i at tjene deres egne penge.

Men de andre partier havde frygtelig travlt. Det hele skulle vedtages i løbet af en nat. Desværre lyttede de hverken til mig eller til min gode kollega Lars Boje Mathiesen. Retten til erstatning forsvandt.

Hasteloven fra marts udløber efter et år og skal så erstattes af en ny og forhåbentligt bedre lov.

Den nye lov er nu fremsat, men desværre er den ikke blevet meget bedre.

Ny lov uden eftertanke
Jeg mener, at de borgerlige partier har givet deres støtte til regeringens lovforslag uden at tænke sig godt nok om først.

Det er helt uforståeligt, da der ikke længere er et tidspres. Vi har god tid til at forberede en god epidemilov.

Og især som borgerlige bør vi overveje ganske grundigt, om vi virkelig vil indføre en lov, der permanent giver så store magtbeføjelser til den siddende regering.

Jeg og Nye Borgerlige er mere end betænkelige. Privatlivets fred, vores personlige frihed og den private ejendomsret er helt centrale værdier i et borgerligt samfund.

De venstreorienterede er ikke så optagede af at beskytte netop de rettigheder, men det er man, når man er borgerlig.

Retten til erstatning er væk
Retten til fuld erstatning til de virksomheder, som politikerne lukker under en epidemi, er ikke kommet tilbage i den nye lov. Selvstændige erhvervsdrivende vil også i fremtiden være henvist til ’kompensation’ og ’hjælpepakker’.

Det er ikke godt nok. Erfaringerne fra tiden under corona har vist os, at hjælpepakkerne ikke hjælper og kompensationen ikke kompenserer. Alt for megen hjælp udebliver, bureaukratiet dominerer og den hjælp, der kommer, kommer ofte for sent.

Jeg og Nye Borgerlige kommer ikke til at stemme for en epidemilov, der ikke garanterer fuld erstatning til dem, der bliver lukket med tvang eller ramt af politikernes andre restriktioner.

Åbenhed og parlamentarisk kontrol med regeringen får også dårligere kår, hvis regeringens lovforslag bliver vedtaget.

I stedet for en åben debat om restriktioner og begrænsninger i danskernes friheder under en epidemi, som vi i dag skal have i folketingssalen, vil den nye lov gemme den debat i udvalg bag lukkede døre. Den mindretalsbeskyttelse i forhold til lovbehandling i Folketinget, som i øvrigt ligger i Grundloven, forsvinder dermed også.

Det synes vi i Nye Borgerlige er meget betænkeligt.

Corona-krisen har om noget lært os, at friheden til at leve vores liv bliver meget konkret, når den tages fra os. Det burde man som især borgerlig politiker have brugt mere tid på at overveje, før man indfører en ny og meget indgribende epidemilov.

Nye Borgerlige stemmer imod.

Mange hilsner
Pernille