04.06.2018 Danmark har netop skrevet under på, at vi vil arbejde for at fremme indvandring fra Afrika. Det er den såkaldte Marrakesh erklæring af 2. Maj 2018 underskrevet af EU-landene (undtagen Ungarn) og en lang række afrikanske lande.

Det fremgår af erklæringen, at ”partnere (de underskrivende lande) anerkender behovet for at tilskynde til og styrke lovlig migration” mellem Europa og Nord-, Vest- og Centralafrika. Det ved vi godt, hvad betyder: Migration fra Afrika til Europa. Der foregår jo ikke en folkevandring fra Europa til Afrika.

Så samtidig med, at regeringen og DF har travl med at fremhæve alle de ”stramninger” af udlændingepolitikken, som de angiveligt foretager, forpligter Danmark sig altså til at fremme migrationen fra Afrika til Danmark.

Erklæringen lægger også op til at fremme politisk korrekt propaganda: ”Partnerne skal fremme en balanceret fortælling om migration og diaspora” herunder at ”fremhæve de positive bidrag til udvikling af samfundet”. Og så skal der øget opmærksomhed på at bekæmpe ”fremmedfrygt”.

Partnerne skal også ”fremme integration af flygtninge i modtagerlandene”. Det må jo være med henblik på, at de skal forblive i modtagerlandene i stedet for at returnere til deres hjemlande, når det er muligt. Hvorfor skulle de ellers integreres i modtagerlandene?

Hvor meget har du læst i aviserne om dette? Hvor meget har du hørt fra regeringen om det? Intet gætter jeg på. Hvorfor mon?

Nej, vi skal ikke fremme indvandring fra Afrika. Vi kan godt tage imod arbejdstagere fra Afrika, hvis de har kompetencer, som vi efterspørger, men systematisk at arbejde for at fremme migrationen, har vi bestemt ikke brug for.

Peter Seier Christensen

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20180503_declaration-and-action-plan-marrakesh_en.pdf